Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-13 11:32:12 przez system

Bocheńska Strefa będzie tańsza niż zakładano

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej powoli staje się faktem. To pierwsza dobra wiadomość. Druga to taka, że jej uruchomienie powinno być tańsze niż zakładano. I to znacznie.

Najważniejszymi wydatkami związanymi z uruchomieniem BSAG są niewątpliwie koszty uzbrojenia blisko 60-hektarów terenu. Całkowita wartość projektu pod nazwą Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wynosiła nieco ponad 43 mln zł (z tego tzw. wydatki kwalifikowane to ok. 38 mln zł). Miasto oczywiście nie byłoby w stanie sfinansować samodzielnie takiego olbrzymiego przedsięwzięcia. Na szczęście udało się uzyskać dofinansowane ze środków unijnych w wysokości ponad 25 mln zł, a więc wkład własny miał pozostać na poziomie 13 mln zł. Podpisana niedawno umowa z firmą Skanska – wykonawcą uzbrojenia Strefy opiewa na niespełna 13 mln zł (netto). A to oznacza, że rzeczywiste koszty będą znacznie niższe od tych, które zakładano. Obniży to oczywiście wkład własny Miasta w realizowany projekt, ale również wpłynie na zmniejszenie unijnego dofinansowania:

Rzeczywiste koszty wykonania, a co za tym idzie - wielkość dofinansowania przyznanego z funduszy unijnych, będą możliwe do określenia dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na inspektora (inspektorów) nadzoru (który to przetarg będzie niebawem ogłoszony) i przesłaniu stosownych informacji do Urzędu Marszałkowskiego. Na podstawie tych kosztów (podpisanych umów z Wykonawcą oraz inspektorami nadzoru) umowa o dofinansowanie zostanie aneksowana. Jednakże po rozstrzygnięciu przetargu na Wykonawcę już wiadomo, że koszty realizacji projektu i wynikająca z nich wielkość dofinansowania oraz udział własny Gminy Miasta Bochnia w projekcie będą niższe – tłumaczy zastępca burmistrza – Tomasz Przybyło.

[MK]