Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-20 23:55:30 przez system

Bocheńska strefa uzbrojona i czeka na otwarcie

Zakończyły się prace budowlane na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, realizowane w ramach projektu „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Minione cztery lata były okresem wzmożonych działań mających na celu uzbrojenie terenu i rozpoczęcie działalności Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – projektu, który już kilkanaście lat temu był wskazywany jako priorytetowy dla przyszłości Bochni. Było to najważniejsze zadanie do zrealizowania w mijającej kadencji – mówi Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia.

Bocheńskie tereny inwestycyjne zostały wyposażone w niezbędną infrastrukturę w postaci:
• sieci wodociągowej, dostarczającej i rozprowadzającej wodę,
• linii średniego oraz niskiego napięcia, zasilających obiekty infrastruktury na terenie BSAG,
• sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, odprowadzającej ścieki z terenu BSAG,
• sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu BSAG, z infrastrukturą podczyszczającą i wylotami wód deszczowych,
• dróg dojazdowych do terenu BSAG i dróg dojazdowych na terenie BSAG,
• sieci kanalizacji teletechnicznej przygotowanej do rozprowadzenia przewodów teletechnicznych,
• przebudowy sieci infrastruktury kolidującej z projektowaną inwestycją.

Inwestycja została dofinansowana ze środków UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą blisko 10 mln zł, natomiast wartości inwestycji wyniosła blisko 16 mln zł.

Dla terenu strefy został również opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - umożliwiający tym samym sprawną realizację inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorców.

Miasto sprzedało już trzy części terenu BSAG. Na jednej z nich powstał nowoczesny zakład, a na dwóch budowane są kolejne. Pozostałe działki są przygotowane do sprzedaży dla kolejnych inwestorów.

Na sobotę 20 października planowane jest uroczyste otwarcie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, połączone ze zwiedzaniem zakładu firmy Werner Kenkel – szczegóły już niebawem.