Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-11-26 15:30:10 przez Czas2012

Bocheńska Wspólnota Samorządowa przeciw większym podatkom

Radni Klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa sprzeciwiają się zwiększeniu obciążeń podatkowych dla mieszkańców Bochni i chcą je pozostawić na poziomie stawek z roku obecnego. Przesłane do redakcji pismo jest odpowiedzią – jak piszą radni – na kolejną próbę forsowania przez Pana Burmistrza Bochni podwyżek podatków od nieruchomości na 2021 r. Po protestach lokalnych działaczy Konfederacji, jest to już drugi protest przeciwko zwiększaniu tych podatków.

Szanowny Pan Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia
Szanowny Pan Bogdan Kosturkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
- z prośbą o odczytanie pisma
na początku sesji RM dnia 26.11.br
przed głosowaniem porządku obrad

Jerzy Lysy
Janusz Możdżeń
Damian Słonina
Klub Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa

1.W odpowiedzi na kolejną próbę forsowania przez Pana Burmistrza Bochni podwyżek podatków od nieruchomości na 2021 r informujemy , że podtrzymujemy nasze stanowisko z 28 października br i kategorycznie sprzeciwiamy się, aby w okresie wyniszczającej świat i nasz kraj pandemii zwiększać obciążenia podatkowe mieszkańców Bochni oraz funkcjonujących tu pracodawców. Uważamy, że stawki podatkowe w 2021 r należy zamrozić na poziomie stawek roku 2020. Szczególnie, że na wiosnę radni z Klubu PiS krytykując nasz apel o obniżenie w tym roku opłat za lokale komunalne obiecywali publicznie, iż przygotują uchwalę, która obniży podatki w trakcie roku budżetowego. Jak się potem okazało , Burmistrz - choć miał do tego prawo i uzasadnienie - nie obniżył stawek czynszów w obiektach należących do miasta, a Klub Radnych PiS nie przedłożył na sesji żadnego projektu uchwały o obniżenie podatków.

Minęło zaledwie kilka miesięcy, szaleje druga fala zarazy lecz okazuje się , że Burmistrz i część radnych chcą teraz podatki podnosić. Taka decyzja świadczy o braku ekonomicznego wyczucia, braku zwykłej, ludzkiej empatii a dodatkowo - podważa zaufanie społeczeństwa naszego miasta do organów samorządowych, które powinny godnie reprezentować mieszkańców. Zaplanowany lecz wątpliwy wzrost dochodów o 650 tys. zł można z naddatkiem zrekompensować poprzez zmiany organizacyjne w spółkach komunalnych oraz Urzędzie Miasta i miejskich instytucjach. Reasumując – wnioskujemy o zdjęcie z porządku obrad XXV Sesji RM zwołanej na dzień 26.11.2020r punktu 9e, dotyczącego nowych stawek podatku od nieruchomości. (Jednocześnie przypominamy, że gdy Rada nie uchwali nowych stawek na następny rok podatkowy to zgodnie z art.20 ust.1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w nadchodzącym roku obowiązywać będą stawki z roku poprzedzającego.)

2.Jednocześnie wnosimy , aby utrzymać w 2021 r stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wys. 24 zł od 1 mieszkańca miesięcznie (tj. 48 zł za śmieci niesegregowane) i nie zwiększać jej do proponowanej przez Burmistrza stawki 29,50 zł (tj. 59 zł za śmieci niesegregowane). Należy także zwiększyć do 5 zł ulgę za domowe kompostowanie odpadów zielonych (co wyliczono). Obowiązująca dotychczas w Bochni stawka tzw. opłaty śmieciowej jest jedną z najwyższych w województwie. Uważamy, że wystarczy uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad ilością śmieci wywożonych z miasta na tzw. RIPOK-i, szczególnie, że zmianie ulega sposób rozliczeń - z ryczałtowego na ilościowy. Niezbędne są także nowe deklaracje mieszkańców.

Bochnia , 26 listopada 2020

Jerzy Lysy, Damian Słonina, Janusz Możdżeń