Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-16 13:38:04 przez Czas2012

Bocheński budżet 2021 – na co zostaną przeznaczone nasze podatki?

Bocheńscy radni przegłosowali uchwałę budżetową na 2021 rok. Za przyjęciem planowanego budżetu głosowało 7 osób, 4 były przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Przewidywane wpływy do przyszłorocznego budżetu to 164 347 272,86 zł, natomiast wydatki miasta w bieżącym roku są większe od poprzedniego o niemalże 9 milionów i wyniosą – 173 242 610,86 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych (prawie 5,7 mln) oraz niewykorzystanymi w zeszłym roku środkami pieniężnymi w wysokości 3 207 366zł.
Sama uchwała wywołała mnóstwo kontrowersji, nie szczędzono uszczypliwości względem burmistrza i magistratu, o czym TUTAJ.

Radna Zenona Banasiak uznała uchwałę za „niebezpieczną”, w której nie ma miejsca na oszczędności, zaś Jerzy Lysy twierdził, że dokument jest świadectwem „pochopnego wydawania publicznych pieniędzy”. Próbowano wprowadzić liczne zmiany związane z przeniesieniem środków z działów podległych Urzędowi Miasta na inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez oświetlenie przejść dla pieszych lub zastosowanie sygnalizacji świetlnej – żadna z reform nie została poddana głosowaniu, gdyż termin wprowadzania zmian upłynął 5 grudnia. Jedyną możliwą roszadą było przeniesienie 200 tys. zł z dotacji dla „Kroniki Bocheńskiej” na remont drogi ul. Staszica wiodącej do „Stalproduktu”. Takie rozwiązanie zaproponował Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta. Niemniej i on wycofał się z pomysłu, przez co radni nie mieli możliwości wyrazić swojej opinii na ten temat poprzez głosowanie.
Budżet przewiduje dofiansowanie dla instytucji kulturalnych w następujących kwotach:

Miejski Dom Kultury – 1 200 000 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka w Bochni – 2 130 000 zł

Muzeum im. Stanisława Fischera – 1 175 000 zł

Oznacza to, że w przypadku biblioteki lub muzeum nie nastąpiły żadne zmiany finansowania lub były one niewielkie. Natomiast jeżeli chodzi o MDK, to wartość dofinansowania zmniejszona została o 360 tys. zł.

Powodem oszczędności jest pandemia, która zmniejszyła udziały miasta w podatkach PIT i CIT. Udziały z PIT szacuje się na ok 25 proc. całego budżetu, CIT na 1 proc. Straty, jakie poniosła Bochnia od marca do listopada 2020 roku, to ponad 1,6 mln zł. Bez względu na to miasto przeznaczy 7,4 mln zł więcej względem roku ubiegłego na dział Oświata i wychowanie, co ma związek z podniesieniem pensji dla pracowników szkół.

Na poszczególne potrzeby miasto planuje przeznaczyć odpowiednio:

Rolnictwo i łowiectwo: 36 280,00 zł

Transport i łączność: 11 529 517,02 zł

Gospodarka mieszkaniowa: 3 102 517,00 zł

Działalność usługowa: 375 500,00 zł

Administracja publiczna: 13 439 894,09 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 5 900,00 zł

Obrona narodowa: 600,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1545 700,00 zł

Obsługa długu publicznego: 1 500 000,00 zł

Różne rozliczenia: 1 000 000,00 zł

Oświata i wychowanie: 48 784 030,18 zł

Ochrona zdrowia: 1 577 353,75 zł

Pomoc społeczna: 6 660 134,19 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 30 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza: 3 522 269,00 zł

Rodzina: 40 146 069,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 29 567 156,36

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4 782 000,00 zł

Kultura fizyczna: 5 637 690,27 zł

Razem: 173 242 610,86 zł

W tym przeznaczono 22 534 779,05 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, takie jak budowa trasy północno–zachodniej (KN2 – 5,7 mln zł), czy rewitalizacja Rynku i Plant Salinarnych – 9 260 496, 46 zł.

DML