Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-16 21:03:56 przez system

Bocheński głos w sprawie reformy samorządów

Jak podaje strona www.powiat.bochnia.pl: "Ludwik Węgrzyn starosta bocheński został członkiem zespołu do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalność samorządu terytorialnego. Zespół powstał przy Prezydencie RP, a zasiedli w nim praktycy - przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych.

Zadaniem zespołu będzie dokonanie całościowego przeglądu dotychczasowych regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Konkretne propozycje legislacyjne służące optymalizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego wypracowane przez zespół zostaną przedstawione Prezydentowi RP. Ten zaś będzie je rozważał w kontekście prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie zespołu odbyło się 11 października br. Następnie odbyła się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, która stanowiła element kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej".