Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-02 09:55:09 przez system

Bocheński Uniwesytet Otwarty - chcesz wiedzieć więcej?

Bocheński uniwersytet otwarty serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Bocheńskiego na zajęcia w semestrze I zimowym roku akademickiego 2008/2009 odbywające się w środy o godzinie 18.00.

Zajęcia obejmują każdorazowo: wykład 90 min. oraz dyskusję 45 min. i prowadzone są przez osoby o dużym dorobku, cieszące się uznaniem w środowisku akademickim lub/i w obszarach ich innej aktywności zawodowej czy społecznej.

Wykłady w BUO są także okazją do poznania ciekawych osób, zarówno prowadzących wykłady, jak i innych uczestników tych spotkań, ich poglądów na wiele ważnych kwestii społecznych czy gospodarczych.

Zainteresowane osoby, po dokonaniu formalnego zapisu na dany rok akademicki, mogą także uczestniczyć w dodatkowych formach edukacyjnych przewidzianych dla stałych słuchaczy jak np. kursach z zakresu technik informacyjnych, kursach języków obcych itp.

Najbliższy wykład odbędzie się dzsiaj tj. 2 grudnia i dotyczył będzie współczesnych problemów zarządzania jednostkami artystycznymi.