Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-06 09:46:37 przez system

Bocheńskie Społem PSS świętuje 90-lecie

W 1919 roku w suterenie przy ul. Gazaris w Bochni powstał sklep, prowadzony przez grono społeczników, którzy utworzyli spółdzielnię o nazwie "Chłopsko Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców". Dzisiaj to stowarzyszenie, pod inną już nazwą - "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców Bochnia - to jeden z największych pracodawców w mieście.

Obecnie bocheńskie "Społem" zrzesza 403 członków i zatrudnia ponad 250 pracowników. Działalność detaliczną prowadzi w 8 własnych sklepach o łącznej powierzchni blisko 6800 m2, z których "okrętem flagowym" jest supermarket "Eska" przy ul. Karosek. Oprócz tego Spółdzielnia dysponuje 2 nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi - piekarsko-ciastkarskim i masarskim, restauracją "Jubilatka" oraz barem mlecznym. Prezesem Społem PSS jest w chwili obecnej Adam Sosnowiec.
Okrągła, 90 rocznica powstania Spółdzielni, której działalności nie zdołała przerwać nawet II wojna światowa i niemiecka okupacja, jest dobrą okazją do świętowania, ale i przypomnienia bogatego dorobku bocheńskiego "Społem".

Na czwartek 23 lipca władze Spółdzielni przygotowały uroczystości jubileuszowe, na które złożą się:
godz. 10.00-11.30 - zwiedzanie Izby Pamięci przy ul. Karosek 25
godz. 12.00 - msza św. w Bazylice św. Mikołaja
godz. 13.10 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej założycieli Spółdzielni, Rynek 9
godz. 13.30 - rozpoczęcie głównych obchodów w świetlicy Spółdzielni, ul. Wolnica:
wystąpienie przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni
wystąpienia zaproszonych gości
wręczenie odznaczeń