Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-15 20:33:47 przez system

Bocheńskie szkoły w Rankingu "Perspektyw"

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała najświeższy "Ranking najlepszych liceów i techników w Polsce". Obecność szkoły na odpowiednio wysokiej pozycji na liście w rankingu to ogromne wyróżnienie. Wielu uczniów decydując się na wybranie szkoły średniej, do której zamierza aplikować po edukacji w gimnazjum, sprawdza ranking szkół. A placówki, które zajmują wysokie pozycje na liście zaliczane są do bardzo dobrych i prestiżowych liceów i techników.

Kapituła przy umieszczaniu liceum w rankingu brała pod uwagę trzy czynniki. Pierwszy z nich to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc. pod uwagę były brane jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”), drugi - wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.), a trzeci to sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc., także w olimpiadach międzynarodowych).

Przy tworzeniu Rankingu Techników brano pod uwagę wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), matury z przedmiotów dodatkowych (25 proc.), a także wyniki z egzaminu zawodowego (30 proc.) i sukcesy w olimpiadach (20 proc.).

Szukając miejsc bocheńskich szkół na 233. miejscu w ogólnopolskim rankingu liceów można znaleźć I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wlk. (433 m. w 2015 r., 368 m. w 2014 r. - jest więc duży postęp). Wskaźnik bocheńskiej "Jedynki" to 46,41. Innych szkół z Bochni w krajowej "500" nie ma.

Istnieje też ranking wojewódzki. I LO zajmuje w nim 18 miejsce (większość przed nim to licea z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza), 63. jest liceum w ZS nr 1 (32,93), a 70. II LO (31,76). Ranking Małopolski wygrało V LO w Krakowa im. A. Witkowskiego ze wskaźnikiem 81,17. W skali kraju wygrało XIII LO ze Szczecina -100.

W rankingu techników 182. miejsce w kraju (a 26. w Małopolsce) zajęło technikum w ZS nr 1 (Mechanik) - wskaźnik 45,34, miejsce 222. (33. w Małopolsce) przypadło technikum w ZS nr 3 (Ekonomik) - 43,93,
Technikum w ZS nr 2 (Budowlanka) nie znalazło się w gronie 300 sklasyfikowanych najlepszych polskich techników, natomiast w Małopolsce zajęło 79. miejsce (wskaźnik 33,51).

Najlepszym małopolskim technikum zostało Technikum Łączności nr 14 z Krakowa - wskaźnik 95,39. W kraju wygrało Technikum im. Jana Pawła II z Kleszczowa - wskaźnik 100.