Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-27 17:05:47 przez system

Bocheńskie władze uczciły 761. rocznicę powstania miasta

26 lutego to data, która co roku przypomina o nadaniu Bochni praw miejskich przez księcia Bolesława Wstydliwego. Miało to miejsce 761 lat temu w Korczynie. W srodę 26 lutego przypadła kolejna rocznica związana z tym przełomowym dla Bochni wydarzeniem. Władze miasta uczciły rocznicę uroczystym spotkaniem w podziemiach Kopalni Soli.

Spotkanie jak co roku było dobrą okazją by poczynić różnego rodzaju podsumowania. Mówiono nie tylko o wydarzeniach na świecie czy w Polsce. W przemówieniu burmistrza miasta przewijały się wątki zarówno tych działań samorządu, które podjął on w roku ubiegłym jak i plany i kontynuacje działań, jakie będą realizowane w roku bieżącym. Burmistrz miasta wymieniał te najważniejsze.

Bezsprzecznie – jak podkreślił burmistrz – najważniejszym wydarzeniem roku ubiegłego było wpisanie bocheńskiej kopalni na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drugim ważnym dla kopalni wydarzeniem było przekształcenie jej z przedsiębiorstwa państwowego w stanie likwidacji w spółkę prawa handlowego. Dla samorządu istotnymi sprawami były przede wszystkim zakończenie rewitalizacji Rodzinnego Parku Uzbornia, wykonanie pełnej dokumentacji wielopoziomowego parkingu przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego czy zrealizowanie planów powstania centrum monitoringu, w związku z czym straż miejska ma już nową siedzibę. Zgodnie z planem przebiegło również wyposarzenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w media. Inwestycja ta, dzięki 25 mln dotacji, będzie miała swój finał w roku obecnym. Zgodnie z planem podąża także renowacja zabytkowego budynku muzeum im. Stanisława Fischera. Burmistrz wspomniał również o nowym honorowym ambasadorze Bochni – Marku Piekarczyku. W roku obecnym zakończy się organizacja ruchu wokół dworca kolejowego oraz zakończy się budowa placu targowego przy ul. Partyzantów. Otwarte zostaną również nowe pomieszczenia muzeum, przeznaczone pod ekspozycje wystawowe. Pod koniec przemówienia burmistrz podkreślił, że bez mądrej i skutecznej reprezentacji w sejmiku województwa małopolskiego, zdani jedynie na własne działania nie zapewnimy naszemu regionowi tak dynamicznego rozwoju, jak byśmy chcieli i jakiego oczekują od nas mieszkańcy.

Wspomniano również bochnian, którzy odeszli, a którzy szczególnie zapadli w pamięci mieszkańców Bochni jak Jerzy Migdał – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5, Józef Kocot – radny pięciu kadencji i przewodniczący Rady Miasta, ks. prof. Jan Łach – wybitny biblista, czy Wiesław Tlałka – lekarz, wieloletni ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Bochni.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie, samorządowcy, prezesi spółek komunalnych, dyrektorzy i kierownicy wydziałów, lokalni przedsiębiorcy, służby mundurowe i pracownicy jednostek budżetowych.