Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-12 14:52:58 przez system

Bochnia już mysli o Światowych Dniach Młodzieży

W środę 7 maja w bocheńskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie burmistrza Stefana Kolawińskiego z proboszczami bocheńskich parafii: ks. infułatem dr Zdzisławem Sadko, ks. prałatem Janem Nowakowskim i ks. prałatem Kazimierzem Kapcią.

Jego celem było omówienie udziału bocheńskich władz kościelnych i samorządowych w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 r. w Krakowie. Miasto Bochnia, jako jedna z pierwszych gmin w Małopolsce, bo już w grudniu ubiegłego roku, zgłosiła do archidiecezji krakowskiej i władz województwa małopolskiego swoją chęć uczestnictwa we współorganizacji ŚDM 2016. Koordynatorem ze strony burmistrza miasta został wyznaczony Robert Hołda – dyrektor krytej pływalni i współorganizator Marszu Życia 2013 w Bochni.

W spotkaniu uczestniczył ks. Paweł Górski, który jest koordynatorem przygotowań do ŚDM w diecezji tarnowskiej. Z informacji, które przekazał wynika, że według wstępnych ustaleń Bochnia znalazła się w 3 strefie zakwaterowania i jest jednym z ważnych ośrodków pobytowych, położonych wzdłuż linii kolejowej Kraków – Bochnia – Brzesko – Tarnów.

Najważniejsze zadania, jakie stoją przed społecznością kościelną i samorządową w Bochni, to przygotowanie miejsc zakwaterowania młodzieży oraz powołanie Komitetów Organizacyjnych ŚDM w każdej parafii. Komitety będą grupować młodych liderów ŚDM Kraków 2016, którzy przejdą specjalne szkolenia dla wolontariuszy, mające ich przygotować do wypełnienia ważnych zadań, zarówno organizacyjnych, jak i duchowych.

Według wstępnych szacunków organizatorów do Krakowa i okolic może przyjechać od 1 do 2,5 mln pielgrzymów z całego świata, a w samej Bochni i na ziemi bocheńskiej może nocować przez 5 dni nawet 30 tys. osób.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że te liczby pokazują, że Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 będą wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla Kościoła, Bochni i całego województwa małopolskiego. Nie pomijając aspektu duchowego jest to zarazem możliwość zaprezentowania rodzimego dorobku kulturalnego oraz niepowtarzalna szansa zapoznania gości z innych krajów z ofertą turystyczną Bochni i bocheńszczyzny.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia, uczestnicy zgodnie zadeklarowali wolę ścisłej współpracy i ustalili termin kolejnego spotkania, które będzie miało charakter informacyjno-roboczy.