Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-04 09:40:42 przez system

Bochnia: konkurs ofert dla OP

115 tys. zł ma miasto do zaoferowania Organizacjom Pozarządowym na realizację zadań publicznych. 2 stycznia ogłoszono otwarły konkurs ofert.

Miasto oczekuje na projekty w następujących dziedzinach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Organizacje Pozarządowe mogą składać swe oferty do 29 I 2018 w Niurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na
adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Więcej na temat konkursu, a także wzór oferty i regulaminy do poszczególnych zadań publicznych można znaleźć tutaj.