Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-14 19:27:14 przez system

Bochnia: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Dzięki podpisanemu porozumieniu powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu realizowanego przez Fundację.

Projekt, który będzie trwał do końca 20121 roku, zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Pomoc ta będzie świadczona w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, I p.