Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-18 20:00:24 przez system

Bochnia Młodych z niechęcią do dekomunizacji ulic-ankieta

Stowarzyszenie „Bochnia Młodych” zorganizowało ankietę dotyczącą niedawnych wydarzeń związanych z tzw. dekomunizacją ulic w Bochni. Chodzi o zmianę nazw ulic Andrzeja Benesza oraz Franciszka Kaima na inne. Powodem była decyzja wojewody działającego w oparciu o ustawę dekomunizacyjną.

Przedstawiciele Stowarzyszenia w liście do mieszkańców, który poprzedza ankietę przedstawili swoje zdanie na ten temat. Reprezentanci młodego pokolenia nie są entuzjastami decyzji wojewody i jak zaznaczyli nie znaczy to także, że są przeciwni dekomunizacji. W działaniach patronów dwóch ulic widzą działania prolokalne, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju Bochni i regionu. W całej sprawie chcieli by zachować zdrowy rozsądek i nurt racjonalny, wolny od emocji.

Jak piszą: W związku z podjęciem kroków przez bocheński magistrat, który odwołał się od tej decyzji, jako przedstawiciele młodego środowiska Bochnian, pragniemy zainicjować obywatelską inicjatywę, mającą pokazać społeczne niezadowolenie z tej decyzji, licząc, że małopolscy reprezentanci władzy centralnej uszanują zdanie obywateli - rodzimych Bochnian, którzy chcą mieć wpływ na to, w jakim środowisku miejskim żyją. Liczymy na poparcie naszej inicjatywy przez działające w Bochni grupy, stowarzyszenia i fundacje, aby pokazać siłę i jedność bocheńskiej społeczności. Jednak przede wszystkim liczymy na każdą Bochniankę i każdego Bochnianina z osobna, gdyż wiemy, że to właśnie jednostka tworzy całość i pragniemy, by głos pojedynczych mieszkańców zlał się w ogólną całość.

Na początek chcemy zachęcić właśnie Ciebie do wyrażenia swojej opinii w tym temacie, poprzez odpowiedź na jedno pytanie: "Czy popierasz dekomunizację ulic Andrzeja Benesza i Franciszka Kaima w Bochni".

Całość listu oraz dostęp do ankiety TUTAJ