Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-11-14 21:16:49 przez KacperGlod

Bochnia: Można już ubiegać się o dodatek węglowy! Jak złożyć wniosek?

Już od kilku dni mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych. Poniżej opisujemy w jaki sposób można ubiegać się o dodatek węglowy w Bochni.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Proponowane asortymenty, o które można wnioskować to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany). Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z ustawą to maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023. Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy będą mogli zakupić w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto (z odbiorem własnym z terenu kotłowni miejskiej MPEC, ul. Witolda Pileckiego 1). Ze względów technicznych minimalna ilość zakupu węgla dla każdej transzy wynosi 0,5 tony.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych uruchomią również dodatkową usługę odpłatnego transportu dla mieszkańców miasta, którzy nie będą mogli samodzielnie dokonać odbioru i przewozu zakupionego węgla.

Jak i gdzie można złożyć wniosek?
Można zrobić to osobiście – w Urzędzie Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 (bezpośrednie wejście od ulicy, przy Dzienniku Podawczym) w godzinach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30. Dodatkowo wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – przy czym należy zwrócić szczególną uwagę aby załączony do nich plik zawierający właściwą treść wniosku (doc, docx, pdf) został podpisany kwalifikowanym podpisem elektroniczny lub potwierdzony za pośrednictwem profilu zaufanego. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej.

Jednocześnie Urząd Miasta Bochnia informuje, że nie ma wpływu na terminy dostawy węgla, które jeszcze nie zostały określone przez stronę Rządową. Pierwsze zapotrzebowanie na węgiel miasto złożyło już 21 października 2022 r.

Info: UM Bochnia