Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-11 05:14:52 przez system

Bochnia pierwsza wśród miast Małopolski

9 grudnia w Krakowie odbyło się seminarium ?Innowacje bliżej nas?, podczas którego Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz odebrał nagrodę za zajęcie przez Bochnię pierwszego miejsca wśród gmin miejskich województwa małopolskiego w konkursie ?Krajowi Liderzy Innowacji ? 2008?.

Organizatorem konkursu, który ma za zadanie promowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym, jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.

Uczestnicy konkursu, w którym Bochnia została laureatem w kategorii "Innowacyjna gmina", byli oceniani według następujących kryteriów:
- zrealizowane inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy,
- "inicjatywy/projekty specjalne" oceniane przez gminę jako innowacyjne i rozwojowe,
- zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy i partnerów gminy,
- usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi m.in. warunki specjalne, przygotowanie terenów pod inwestycje,
- podejmowanie inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska,
- powoływanie/posiadanie ośrodków wspierających lokalną przedsiębiorczość oraz zakres ich oferty/działania,
- stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym.

Uczestników oceniała Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Fundacji Innowacji i Rozwoju, a także eksperta w zakresie rozwiązań inżynieryjnych oraz systemów zarządzania jakością, pracownika sektora bankowego i eksperta w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Ogólną oceną Komisji była średnia punktów przyznanych przez każdego jej członka.
Podczas seminarium Burmistrz przedstawił koncepcję realizacji Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na wykonanie której 25 listopada Departament Wdrażania Programów Operacyjnych przy Ministerstwie Gospodarki przyznał naszemu miastu 650 tys. zł dofinansowania.