Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-18 07:21:13 przez system

Bochnia pod opieką Matki Boskiej

Radni chcą zawierzyć Bochnię opiece Matki Bożej Bocheńskiej. Od niedawna znana jest treść proponowanego aktu. Czy rajcowie ostatecznie go przyjmą i w jakiej postaci, dowiemy się w najbliższy czwartek, kiedy odbędzie się wrześniowa sesja rady miejskiej.

Inicjatorką pomysłu jest Maria Mistygacz, radna Prawa i Sprawiedliwości. Akt związany jest ze zbliżającą się rocznicą 75-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej i jest już omawiany między radnymi.

Poniżej podajemy wstępną treść Aktu. Radni mogą ją jeszcze zmienić.

"Akt zawierzenia Królewsko - Górniczego Miasta Bochnia
Matce Boskiej Bocheńskiej

Pomni na tradycję narodu polskiego i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II w 75. rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej - my radni - stojąc przed Tobą Maryjo, w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego pragniemy zawierzyć Tobie Miasto Bochnię, wszystkich jej mieszkańców oraz całą Ziemię Bocheńską.

Prosimy:
- Oddal od nas wszelkie klęski, głód, wojnę i upadek moralny,
- Pomnażaj w naszych sercach wiarę, nadzieję i miłość,
- Pomóż nam, mocą Ducha Świętego, przezwyciężać wszelki grzech, abyśmy mocą Miłosiernej Miłości Boga powstrzymywali zło i kształtowali nasze sumienia,
- Bądź nam Przewodniczką we wszelkich inicjatywach, które pragniemy podejmować, kierując się nauczaniem społecznym Kościoła i dobrem wszystkich mieszkańców Miasta.
Twojej miłości polecamy tych, którzy odeszli do wieczności, aby doznawszy Bożego Miłosierdzia mogli wejść do Domu Ojca. Akt ten przyjmujemy uroczyście..... 2009 roku i składamy u stóp Maryi, Pani Bocheńskiej. Ufamy, że wyjednamy nim Jej macierzyńską opiekę."