Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-24 00:18:35 przez system

Bochnia: rocznicowy zjazd policjantów

W srodę 23 lipca centrum Bochni zaroiło się od niebieskich mundurów, a ruch na Rynku był wstrzymany przez ponad 2 godziny. To małopolski garnizon policji obchodził 95 rocznicę powstania tej służby w wolnej Polsce.

Uroczystości składały się z dwu zasadniczych części. Pierwszą z nich była konferencja naukowa pn. „95 lat bocheńskiej policji, jej rola i zadanie w społeczeństwie”, przeprowadzona w starostwie. Głównym prelegentem był nadk. Maksymilian Wyrobek z KPP Bochnia.

Opierając się na bogatej dokumentacji, pochodzącej z bocheńskich (Archiwum Narodowe, Muzeum im. S. Fischera) i pozabocheńskich (IPN Kraków) placówek, przygotował pionierskie opracowanie, traktujące o ewoluowaniu polskiej policji, na przykładzie jej bocheńskich struktur, w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Rozpoczął jej charakterystykę od powstania w 1919 r. w odrodzonej Polsce, poprzez funkcjonowanie w PRL, gdy milicja była „zbrojnym ramieniem” rządzących krajem komunistów, a skończywszy na 1990 r., w którym ponownie powstała policja, nawiązująca do wzorców swej poprzedniczki z II RP.

Wykład był bogato ilustrowany unikalnymi fotografiami i zawierał wiele ubarwiających całość ciekawostek w rodzaju statusu materialnego dawnych policjantów czy wymogów, jakim musieli sprostać w służbie.

Druga część uroczystości odbyła się u podnóży Króla Kazimierza. Oprócz policjantek i policjantów, stojących w karnych szeregach, a pochodzących ze wszystkich powiatów Małopolski, na obchody przybyli: zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Zbigniew Olbryś, wojewoda małopolski Jerzy Miller, wicemarszałek Roman Ciepiela, komendant wojewódzki policji Mariusz Dąbek, starosta Jacek Pająk, burmistrz Stefan Kolawiński, a także liczni przedstawiciele wojska, parlamentarzystów, dyplomacji i służb współpracujących z policją. Wbrew zapowiedziom, nie przyjechał minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz ani też nikt z jego zastępców. - Spotkaliśmy się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Małopolsce – zagaił policyjną uroczystość Mariusz Dąbek.

Wszyscy mówcy podkreślali trudy i niebezpieczeństwa pracy policjanta, a także role policji we współczesnej Polsce. Policjant ma przede wszystkim pomagać, cieszyć się zaufaniem społeczności, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w statystykach: aż 70% Polaków ufa niebieskiemu mundurowi!

  • Dzięki policji – stwierdził wojewoda – możemy czuć się bezpiecznie nie Tylkowa rynkach i w centrach miast, ale nawet na piłkarskich meczach ekstraklasy!

Uroczystość była doskonałą okazją do nagród i wyróżnień. Z rąk wojewody srebrne medale za długoletnią służbę otrzymało ośmiu funkcjonariuszy: insp. Dariusz Pocięgiel, insp. Marek Rudnik mł. insp. Piotr Kulesza, podinsp. Paweł Płużyczka, podinsp. Elżbieta Strzępek, podinsp. Katarzyna Żurowska, podinsp. Stefan Uroda, nadkom. Jarosław Klich. Brązowymi medalami odznaczeni zostali natomiast kom. Dariusz Bańka oraz asp. szt. Piotr Janas.

Złotą odznakę „Zasłużony policjant” z rąk zastępcy komendanta głównego Policji nadinspektora Wojciecha Olbrysia otrzymali inspektor Janusz Barcik oraz młodszy inspektor Leszek Szopa. Srebrne odznaki otrzymali mł. insp. Janusz Nowaczyk, mł. insp. Maciej Rymar, mł. insp. Włodzimierz Warzecha, podinsp. Tomasz Marszałkowski, st. asp. Grzegorz Bożyński. Brązowymi natomiast zostali uhonorowani nadkom. Jarosław Dudek, kom. Wojciech Król, mł. insp. Maciej Kubiak.

Zastępca komendanta głównego policji oraz małopolski komendant wojewódzki policji uhonorowali medalami za zasługi dla Policji osoby, które w szczególny sposób wspierały działania Policji. Srebrny medal otrzymali Jan Łuszczewski – Prezes GOPR-u oraz Andrzej Pęcak – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Brązowym medalem za zasługi dla Policji odznaczony został płk. Sebastian Kalisz - Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Wręczono także awanse na wyższe stopnie. Z rąk zastępcy komendanta głównego policji oraz małopolskiego komendanta wojewódzkiego policji akty nominacyjne otrzymało 20 funkcjonariuszy.

Podczas bocheńskich uroczystości ogłoszone zostały wyniki plebiscytu „Policjant roku 2014”, którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Gazeta Krakowska. Zwycięzcą plebiscytu został st. asp. Robert Gładysz z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Statuetkę wraz z dyplomem laureat odebrał z rąk małopolskiego komendanta wojewódzkiego policji i zastępcy redaktora naczelnego Gazety Krakowskiej Jerzego Sułowskiego. Pozostałych pięciu policjantów wyróżnionych w plebiscycie odebrało pamiątkowe dyplomy. Uhonorowani to asp. Krzysztof Okrajek, mł. asp. Łukasz Twardowski, nadkom. Izabela Ciarka, st. post. Marta Gajęcka, mł. asp. Grzegorz Pilch.

Wszystko to odbywało się w atmosferze powagi i dyscypliny, ale równocześnie poza płytą główną Rynku można było poobcować z policją „na luzie”, a nawet na wesoło. Pod specjalnym namiotem urządzono konkursy plastyczne dla najmłodszych, pokazy sprzętu i broni. Można też było poddać się daktyloskopii i zrobić sobie zdjęcie w policyjnej czapce. Sympatyczni funkcjonariusze rozdawali dzieciom opaski odblaskowe, baloniki z napisem "95 lat", broszurki nt. bezpieczeństwa.

Nie zabrakło też muzyki, a to dzięki orkiestrze z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, która uświetniła nasze, małopolskie święto policji.