Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-12-15 00:18:07 przez KacperGlod

Bochnia: Tak wyglądały uroczystości 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Wczoraj 13 grudnia minęła 41. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji w kościele św. Pawła Apostoła w Bochni odprawiono okolicznościową mszę św. Po niej lokalne struktury NSZZ „Solidarność” przygotowały krótką uroczystość, na którą złożyło się odśpiewanie pieśni z okresu stanu wojennego oraz odmówiono modlitwę za jego ofiary. Pod pomnikiem papieża Jana Pawła II złożono kwiaty. Powiat Bocheński reprezentował starosta Adam Korta.

13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły nielegalnie na całym obszarze kraju prawodawstwo, na mocy którego internowano czyli przetrzymywano w miejscach odosobnienia bez formalnych wyroków sądowych, tylko na mocy decyzji administracyjnej ok. 10 tysięcy najbardziej czynnych członków „Solidarności”. Zakazano strajków, demonstracji ulicznych, wprowadzono godzinę milicyjną, cenzurę, zamknięto wiele stowarzyszeń zawodowych i twórczych, znacznie zaostrzono też kary za wszelkie działania opozycyjne.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r., a zniesiono 22 lipca 1983 r. W jego wyniku zginęło co najmniej 40 osób, a doliczając inne, niewyjaśnione do dzisiaj zgony, ilość ofiar dochodzi do 100. Skazano na wyroki więzienia ponad 11 tys. osób. Kar grzywien, zasadzonych przez kolegia ds. wykroczeń, nie sposób ustalić.

Przede wszystkim jednak bezpośrednim skutkiem stanu wojennego była izolacja PRL na arenie międzynarodowej, zakonserwowanie archaicznych, socjalistycznych metod zarządzania gospodarką, długoletni kryzys ekonomiczny oraz spadek sił witalnych narodu. W latach 80. XX w. Polskę opuściło na stałe około miliona ludzi, głównie młodych.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni