Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-19 12:20:40 przez system

Bochnia w Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO?

29 grudnia ubiegłego roku w czasie sesji Rady Miasta radny Jan Balicki złożył interpelację w sprawie uczestnictwa Bochni w Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

Oto jej treść:
„Czerwcowa decyzja, przyjmująca Bocheńską Kopalnię Soli na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO nadaje bardzo ważne znaczenie temu miejscu, a także Bochni. Prawdopodobnie wyznacza ona nową już, nie ścieżkę, ale drogę w historii rozwoju naszego miasta. Jednocześnie jednak stawia miastu nowe wyzwania związane z właściwym i godnym przyjęciem wzrastającej liczby turystów. W najbliższym i dalszym okresie pozostanie bowiem do rozwiązania w Bochni wiele ważnych, trudnych i drobnych problemów, które rozstrzygną sposób postrzegania naszego miasta przez turystów, a tym samym szanse na wykorzystanie turystyki w naszym rozwoju.

Wcześniej, w podobnych okolicznościach znajdowało się kilkanaście polskich miast, bądź miejsc, które zrzeszyły się w Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

Proponuję poważne przeanalizowanie form działalności Ligii i rozważenie przystąpienia do niej celem skorzystania z doświadczeń w rozwiązywaniu różnych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem obiektów znajdujących się na liście UNESCO. Przykłady działalności Ligii wskazują także na możliwości szerszego ich prezentowania i promowania oraz występowania o specjalne środki finansowe potrzebne do realizacji zadań.”

W rozmowie z naszym portalem radny Balicki poinformował, że otrzymał już od burmistrza Stefana Kolawińskiego odpowiedź, z której wynika, że załatwienie tej sprawy jest na bardzo dobrej drodze. Bocheński Urząd Miasta jest w stałym kontakcie z Biurem Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, do którego zwrócił się bezpośrednio tuz po ogłoszeniu decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Dopełnianie procedur nieco się przedłużyło, ale na styczniowej sesji Rady Miasta zostanie złożony projekt uchwały Rady o przystąpieniu do tej elitarnej organizacji.

Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO to powstała w 2004 r. w Zamościu organizacja, zrzeszająca instytucje i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Siedzibą Ligi jest Toruń.

Obecnie Ligę tworzą:
miasto Zamość
Lokalna Organizacyjna Turystyczna „Zamość i Roztocze” Zamość
miasto Wieliczka
miasto Toruń
Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Zielony z siedzibą w Gorlicach
Parafia Binarowa (św. Michała Archanioła)
Białowieski Park Narodowy
miasto Łęknica
miasto Oświęcim
parafia rzymskokatolicka Lipnica Murowana
gmina Lipnica Murowana
miasto Świdnica
parafia ewangelicko-augsburska w Świdnicy
parafia ewangelicko-augsburska w Jaworze
gmina Jawor
parafia rzymskokatolicka Sękowa
gmina Sękowa
Słowiński Park Narodowy
Hala Stulecia Wrocław
miasto Warszawa
parafia rzymskokatolicka w Dębnie