Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-30 15:36:30 przez system

Bochnia walczy z azbestem

W mieście soli konieczne jest usunięcie około 27 000 m2 materiałów zawierających azbest. Koszt tych prac to około 165 tys. zł.

Bochnia w 2016 roku sporządziła tzw. program azbestowy na lata 2016 – 2032. Koszt jego opracowania to 20 tys. zł, z czego niespełna 16 tys. zł zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju. – Umożliwi on gminie ubieganie się o dotacje na pokrycie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – mówiła podczas styczniowej sesji Rady Miasta Sara Skibkiewicz-Morońska, podinspektor wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Do tej pory – od 2008 roku – w mieście usunięto około 355 ton wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na 180 posesjach. Środki na ten cel pochodziły z miejskiej kasy, które były przeznaczone na ochronę środowiska.