Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-05-25 19:15:43 przez KacperGlod

Bochnia: Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2022 rok

Podczas czwartkowej sesji, Rada Powiatu w Bochni udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Bochni. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe powiatu za 2022 r.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego poprzedzone zostało odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i Komisji Rewizyjnej. Obie opinie były pozytywne. Radni debatowali również nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok.

W wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała zarówno o udzieleniu wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu, jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2022.

W imieniu własnym i Zarządu serdecznie dziękuję za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium. Dziękuję za owocną współpracę Radzie Powiatu, pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych i przede wszystkim naszym mieszkańcom - napisał Adam Korta, Starosta Bocheński.

Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Głosowało: 23 radnych
- Głosy za: 12
- Głosy przeciw: 11

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2022
Głosowało: 23 radnych
- Głosy za: 12
- Głosy przeciw: 2
- Wstrzymało się: 9

Głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2022
Głosowało: 23 radnych
- Głosy za: 12
- Głosy przeciw: 11