Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-16 20:58:41 przez Czas2012

Bochniacy przeciw przeniesieniu Archiwum

Ratujmy bocheńską Kopalnię Wiedzy!

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wysłało dziś apel i informację dotyczącą planów przeniesienia bocheńskiego oddziału Archiwum przez instytucje państwowe zarządzające oddziałami archiwów w Polsce do Krakowa. Po odbytej dziś konferencji prasowej Stowarzyszenie wystosowało apel. Jego treść podajemy poniżej:

Zwracamy się z prośbą o przyłączenie do akcji ratowania bocheńskiego Oddziału Archiwum Narodowego. Instytucji tej, istniejącej od ponad 70 lat, grozi zamknięcie i przeniesienie zgromadzonych w niej dokumentów do Krakowa. A są to materiały o kapitalnym znaczeniu dla miasta i regionu, bowiem w bocheńskim Oddziale przechowywane są akta miejskie, począwszy od XV w. To prawdziwa kopalnia wiedzy dla badaczy i regionalistów.

Archiwum w Bochni sprawuje nadzór archiwalny nad urzędami, instytucjami i zakładami pracy z terenów powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Łącznie obsługuje 52 instytucje, w tym Starostwo w Bochni i Brzesku, 4 urzędy miast: w Brzesku, Bochni, Czchowie i Nowym Wiśniczu, kilkanaście urzędów gmin, sądy, prokuratury, szkoły i szpitale w obu powiatach. Pod nadzorem archiwum w Bochni są też archiwalia tak dużych zakładów pracy jak Stalprodukt SA, Kopalnia Soli czy Bolarus SA.

Likwidacja bocheńskiego oddziału Archiwum spowoduje, że wszystkie sprawy, załatwiane dotychczas w Bochni, zostaną przeniesione do Krakowa, co skomplikuje pracę wymienionych powyżej instytucji i zakładów pracy, ale też zwykłych obywateli, poszukujących np. świadectw pracy z nieistniejących już zakładów. potwierdzenia pracy na roli, potwierdzenia prawidłowej pisowni imienia lub nazwiska, dokumentów do rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie czy potwierdzenia pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy.

Archiwum w Bochni to nie tylko składnica akt, to także instytucja kulturalno-oświatowa, trwale wpisana w bocheński (i nie tylko) pejzaż. Organizowane są tu wystawy, odczyty, lekcje archiwalne dla dzieci i młodzieży. Jego likwidacja będzie niepowetowaną stratą. W czasie, gdy tyle mówi (i robi) się o decentralizacji struktur państwa, gdy odtwarza się zamykane wcześniej posterunki policji, urzędy pocztowe, dworce i połączenia kolejowe, zamknięcie archiwum w Bochni i przeniesienie jego zasobów, łącznie z kadrami, do Krakowa, jest krokiem w dokładnie przeciwną stronę. Wyjaławia nasz region.

*Zwracamy się do wszystkich – parlamentarzystów z naszego regionu, organów administracji samorządowej obu powiatów, instytucji kultury, szkół, zakładów pracy i zwykłych obywateli, podzielających naszą troskę o byt tak zasłużonej dla regionu bocheńskiego i brzeskiego instytucji – o słanie petycji do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) w sprawie wstrzymania planów likwidacji oddziału w Bochni i zapewnienia mu podstaw do działania na dalsze lata. *

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

/media/user/images/upload/Luty/Luty 2022/P1010847.JPG
Archiwum w Bochni - wystawa bochenskich archiwaliów

/media/user/images/upload/Luty/Luty 2022/P1010830.JPG
Archiwum w Bochni - wystawa bochenskich archiwaliów

/media/user/images/upload/Luty/Luty 2022/Pieczec_Bochni_1410.jpg
Pieczęć Bochni przy dokumencie z 1410 roku