Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-08-14 15:12:30 przez system

Brak wody nam (raczej) nie grozi

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bochni na bieżąco monitoruje sytuację na terenie powiatu bocheńskiego, związaną z suszą hydrologiczną oraz wysokimi temperaturami. Mieszkańcy powiatu bocheńskiego póki co nie powinni obawiać się o to, czy wystarczy wody.

Po otrzymaniu danych z wszystkich gmin z terenu powiatu stwierdzono, że nie ma większych utrudnień związanych z zaopatrywaniem w wodę. Jedynie w gminie Łapanów dowożona jest ona do sześciu gospodarstw domowych oraz w gminie Nowy Wiśnicz do jednego gospodarstwa. W obydwu przypadkach woda dowożona jest tylko w sytuacji, gdy jej faktycznie zaczyna brakować, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem gminy.

Gminy poinformowały również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, że są przygotowane na wypadek braku wody.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni, Zbigniew Rachwał, poinformował że na chwilę obecną nie ma problemów z dostawą wody dla odbiorców oraz nie przewiduje się także ograniczeń, pomimo niskiego poziomu wody w rzece Rabie. Ujęcie wody pitnej na Rabie, które dostarcza większej części mieszkańców powiatu wodę, funkcjonuje bez zakłóceń.

Stan wody na największej rzece powiatu – Rabie – utrzymuje się na niezmiennym poziomie (ok. 220 cm – wskazanie wodowskazu koło mostu w Proszówkach), pomimo braku opadów praktycznie przez cały sierpień. Zawdzięczać to należy pracy zbiornika w Dobczycach, który, dokonując awaryjnych zrzutów wody, nie pozwala na radykalne obniżenie się lustra wody w rzece.

Na podstawie informacji z Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wynika, że w piątek 14 sierpnia prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C, temperaturę minimalną w nocy od 15°C do 18°C. Natomiast w dniach 15 i 16 sierpnia prognozuje się temperaturę maksymalną od 32°C do 35°C, temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.