Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-10 11:10:43 przez system

Budowa chodnika w Drwini rozpoczęta

W Drwini od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową powstaje nowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego, który umożliwi bezpieczne poruszanie pieszych oraz rowerzystów wzdłuż drogi wojewódzkiej i ułatwi komunikacje mieszkańcom np. z bankiem, sklepem czy cmentarzem.

Chodnik stanowić będzie dojście do istniejącego już chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej, prowadzącego do centrum miejscowości – do urzędu gminy, kościoła czy szkoły. Po lewej stronie drogi, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową, budowana jest zatoka autobusowa z peronem oraz odcinek chodnika umożliwiający bezpieczne do niej dojście. Przejścia dla pieszych oświetlone zostaną lampami hybrydowymi. Przedsięwzięcie jest wspólną inwestycją gminy Drwinia i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a jego realizacją zajmuje się firma P.P.H.U. Trans-Art. z Łęgu Tarnowskiego. Zakończenie prac planuje się na 30 września.

Koszt inwestycji, współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Lokalnych Inicjatyw Samorządowych, wyniesie 958 098 zł.