Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-19 15:14:19 przez system

„Budowlanka” podsumowała projekt

17 grudnia w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni odbyło się podsumowanie projektu unijnego „Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uroczystość przygotowaną przez uczniów i nauczycieli uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, którzy obejrzeli przygotowane, interesujące prezentacje multimedialne dotyczące działań realizowanych w ramach projektu od 1 września 2013. Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności uczniów kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy.

Projektem, który obejmował przygotowanie językowe, kulturowe i trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech, zostało objętych 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole to najważniejsze korzyści płynące z projektu.

Na zakończenie spotkania, uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego oraz dokumenty Eeropass-Mobilność.

Takie projekty dają możliwość uczenia się poprzez praktyczne działania. To szczególnie cenne dla młodych ludzi, którzy wkraczają w nowe życie zawodowe wyposażeni w wiedzę i umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy.