Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-22 10:29:12 przez system

Budżet 2013-na inwestycje około 20 mln

Według przygotowanego przez burmistrza Stefana Kolawińskiego projektu budżetu w 2013 r. Bochnia na inwestycje wydać ma nieco ponad 20 mln złotych. Na co zostanie wydatkowana ta suma?
Właściwie do początku swojej kadencji burmistrz Stefan Kolawiński powtarza, że priorytetem dla niego i jego najbliższych współpracowników jest uruchomienie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wyraźnie widać to w projekcie nowego budżetu. Wydatki związane ze strefą pochłonąć mają ponad połowę wydatków przeznaczonych na inwestycje w 2013 r. Ze wspomnianej sumy 20 mln zł prawie 10,7 mln złotych pochłonąć ma BSAG. Niecałe 2,5 mln Miasto chce przeznaczyć na inwestycje drogowe. Będzie to m.in.: budowa chodników przy ulicach: Kolejowej i Floris, sporządzenie projektu parkingu przy ul. Orackiej, budowa dróg przy ulicach: Krakowskie Przedmieście, Włodka i Dębnik, oraz budowa parkingu przy Osiedlu Niepodległości. 1,5 mln zł ma wynieść koszt zainstalowania monitoringu w centrum miasta, 3,6 mln zł wydatki związane z rewitalizacja Parku Uzbornia a 0,6 mln zł renowacja budynku Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Pozostałe pieniądze (niespełna 1,5 mln zł) wydane zostaną m.in. na: budowę oświetlenia przy ulicach: Gródek Wójtowski, Górskiej i Krzyżaki, wymianę okien w Gimnazjum nr 1, czy remont wjazdu na cmentarz na Łychowie.

Co z tego wszystkiego wynika? Na widoczne zmiany w mieście, jego wyglądzie, estetyce będziemy musieli jeszcze poczekać, wszak gros inwestycji zlokalizowanych będzie na obrzeżach Bochni (osłodą dla mieszkańców może być otwarcie Parku Uzbornia, jeśli oczywiście uda się to w 2013 r.). Ale jeśli dzięki temu uda się uruchomić BSAG i do Bochni zaczną napływać inwestorzy dający mieszkańcom nowe miejsca pracy, a także zasilający miejską kasę, to być może takie rozwiązanie ma jakąś logikę.

MK]  • *