Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-29 10:30:28 przez system

Budżet: dyskusja i spięcia podczas sesji

Radni dyskutowali na temat stanu realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2013 r. Nie obyło się bez krytyki i polemik.

W trakcie wrześniowej (26 IX) sesji Rady Miasta odbyła się dyskusja nad wykonanie budżetu w pierwszej połowie roku. Dyskusje poprzedziła prezentacja dotycząca realizowanych przez miasto zadań, związanych z wydatkami majątkowymi, połączona z informacją na temat stanu zaawansowania prac.

Po prezentacji doszło do dyskusji, w trakcie której słowa krytyki za wykonanie budżetu w pierwszej połowie roku posypały się z ust radnego Adama Korty:

Jeżeli chodzi o realizację wydatków majątkowych to liczby są szokujące. Podam państwu dwa przykłady. W rozdziale "drogi publiczne i gminne" na ten rok przeznaczono kwotę 4,2 mln zł, a do 30 czerwca tego roku wydano 12 tys. zł, co stanowi 0,28% zaplanowanej kwoty. To nic. Zerknijmy do działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska". Plan wydatków na ten rok to 12,1mln zł, z czego wydano 2686 zł, co stanowi 0,02% wykonania budżetu. Zdaję sobie sprawę z tego, że pierwsze półrocze w zakresie zadań inwestycyjnych jest trudne, ponieważ trzeba przejść procedury, zorganizować przetargi. Ale budżet jest przygotowywany pod koniec roku kalendarzowego, nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby procedury uruchamiać już w styczniu i jak najszybciej – stwierdził Adam Korta*.

*Zdaniem radnego istnieje duże zagrożenie, że sporo zaplanowanych na ten rok wydatków majątkowych nie zostanie zrealizowanych. Radny podkreślił jednak, że przytoczone dane pokazują stan na dzień 30 czerwca, a przez okres wakacji sporo się poprawiło. Korta zasugerował również, że zamiast wpisywać w kolejnym budżecie środki na projekt i wykonanie jakiegoś zadania lepiej realizować je w ciągu dwóch lat (osobno jako projekt, a osobno jako wykonanie), skoro są problemy z zakończeniem zadań w ciągu roku. *

Niedługo stanie się w Gminie Miasta Bochni tradycją, że wpisanie zadania do budżetu nie będzie trudnością, problemem będzie zrealizowanie tego zadania, a myślę, że powinno być odwrotnie* – skwitował radny.

W obronie wykonania budżetu stanął przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło:
Dobrze jest skrytykować, podać liczby. Proszę państwa, to jest informacja z wykonania budżetu. Budżet się wykonuje cały rok. Wiedzą państwo, że tydzień po Świętach Wielkanocnych był śnieg, później były podtopienia i nie ma co bić piany. Ocenimy ten budżet jak będzie 31 grudnia – stwierdził Ścisło.

Ale to pan wprowadził ten punkt do dyskusji. I jeżeli ktoś wyraża troskę to trudno go nie krytykować – replikował radny Korta.

Głosy troski (krytyki) można było usłyszeć też od radnego Wojciecha Cholewy który zauważył, że spadły znacznie dochody z CIT oraz ze sprzedaży majątku.

Dyskusja zakończyła się odczytaniem uchwały RIO, która wyraziła pozytywną opinię na temat wykonania budżetu w pierwszej połowie roku, wytykając jednak władzom Bochni niski procent zrealizowania wydatków w ogóle - 35,9%, oraz wydatków majątkowych – 5,7%. Uchwała RIO również wyrażała obawy na temat realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków.

[MK]