Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-28 22:13:59 przez system

Budżet miasta na 2017 rok z propozycjami wielu zmian

Już w czwartek 29 grudnia Rada Miasta przyjmie najważniejszy dokument na kolejnych 12 miesięcy - budżet miasta na 2017 rok.

Inicjatywa uchwałodawcza należy w tej kwestii do organu wykonawczego, czyli burmistrza miasta. Stefan Kolawiński złożył projekt uchwały budżetowej pod opinie poszczególnych komisji programowych Rady, które w toku prac nad dokumentem wniosły do niego sporo poprawek.

W projekcie budżetu Bochni na 2017 rok burmistrz zaproponował 120 mln 556 tys. 793 zł dochodów i 127 mln 156 tys. 793 zł wydatków. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (czyli deficyt) wyniesie 6,6 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20 680 995 zł. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:
- II etap KN-II (5,2 mln zł),
- remont dróg w ramach „schetynówki” - ul. Poniatowskiego, ul. św. Leonarda, ul. Solna Góra (1,75 mln zł),
- budowa budynku socjalnego (1,18 mln zł).
- budowa parkingu na os. św. Jana (ponad 1,5 mln zł)

W ramach prac nad budżetem radni koalicji rządzącej zaproponowali szereg zmian. Większość z nich zgłoszono na komisji budżetu i finansów. Ich propozycje wyglądają następująco:

Z niżej wymienionych inwestycji proponuje się ściągnąć następujące kwoty (w nawiasie kwota zaproponowana w budżecie przez burmistrza):
- budowa trasy północno-zachodniej - etap II - 496 000 (5 200 000)
- ul. Kącik - budowa parkingu dla samochodów osobowych - 450 000 (500 000)
- ul. Nowy Świat - przebudowa drogi - 80 000 (200 000)
- ul. Dołuszycka - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji opadowej, etap I - 200 000 (800 000)
- ul. Górska - przebudowa drogi - 100 000 (300 000)
- ul. Brodzińskiego-boczna - remont drogi - 100 000 (150 000)
- ul. Podgórca - przebudowa drogi - 50 000 (100 000)
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - remont dachu nad salą gimnastyczną przy udziale Starostwa Powiatowego) - 125 000 (250 000)
- termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 800 000 (930 000)
- ul. Oracka - przebudowa i remont sieci kanalizacji opadowej - 120 000 (250 000)
- rewitalizacja Placu ks. Antoniego Czaplińskiego - 300 000 (350 000)
Łącznie radni zaproponowali zdjęcie na tych inwestycjach 2 mln 821 tys. zł.

W zamian za to radni zaproponowali zwiększenie wydatków na już zaplanowane bądź wykonanie zupełnie nowych inwestycji:
- ul. Galasa, wykonanie nakładki - 80 000
- ul. Zalesie Dolne, wykonanie chodnika - 45 000
- ul. Węgierska, wykonanie nakładki - 55 000
- budowa łącznika ul. Krzęczków i ul. Ogrodowa - 50 000
- ul. Karasia boczna, projekt oświetlenia - 20 000
- ul. Chodenicka, utwardzenie pobocza i wykonanie krawężników - 20 000
- ul. Chodenicka, budowa części chodnika w stronę Raby - 40 000
- os. Chodenice, budowa kanalizacji opadowej - 600 000
- ul. Frycza, wykonanie drogi - 200 000
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa chodnika ul. Krakowskie Przedmieście - 25 000
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy łącznika ul. Brodzińskiego i ul. Wyspiańskiego - 25 000
- ul. Kręta, utwardzenie pobocza i uzupełnienie oświetlenia - 50 000
- ul. Majora Bacy, wykonanie utwardzenia wokół pomnika i zmiana roślinności w jego otoczeniu - 20 000
- ul. Pisza, rozbudowa sieci wodociągowej - 60 000
- ul. Pisza, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - 110 000
- ul. Pisza, rozbudowa sieci kanalizacji opadowej - 80 000
- ul. Majora Bacy i ul. Targowa, rów odwadniający - 30 000
- remont chodnika ul. Dębcza z sięgaczami - 60 000
- wymiana nakładki asfaltowej na ul. Węgierskiej - 30 000
- położenie nakładki asfaltowej na łączniku drogowym pomiędzy ul. Zalesie Dln. a ul. Dąbrowskiego - 60 000
- przebudowa chodnika od pos. nr 43 przy ul. Widok do pos. nr 76 przy ul. Dąbrowskiego - 40 000
- wykonanie projektu przykrycia rowu odwadniającego, oraz wykonanie kolektora przy ul. Witosa od pos. nr 38 do pos. nr 40 i przy pos. nr 52 - 33 000
- wykonanie remontu rowu odwadniającego przy ul. Kurów od pos. nr 32 do pos. nr 36 - 35 000
- wykonanie II etapu sieci wodociągowej przy ul. Wińskiej - 50 000
- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Grabskiego - 20 0000
- wykonanie oświetlenia ul. Kurów pomiędzy posesjami 93 - 101 - 40 000
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Wińskiej od strony ul. Kurów - 6 000
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Spiska - 6 000
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Kurów od pos. nr 60c do nr 58 - 6 000
- wykonanie projektu chodnika przy ul. Kurów pomiędzy posesjami 51-53 - 15 000
- wykonanie projektu łącznika drogowego pomiędzy ul. Sądecką a ul. Murowianka - 45 000
- wykonanie projektu wod.-kan. ul. Brzozowa boczna - 10 000
- projekt chodnika wokół centrum Smykowa (wraz przykryciem rowów odwadniających) - 40 000
- dokończenie dokumentacji na wykonanie odwodnienia i nakładki asfaltowej na ul. Gąsiorka wraz z przeniesieniem słupa energetycznego - 5 000
- wykonanie projektu łącznika ul. Kolejowa - ul. Bielawskiej - 30 000
- dokończenie rewitalizacji otoczenia przed wejściem do Przedszkola nr 6 na Os. św. Jana - 45 000
- położenie nakładki asfaltowej na ok. 120 m drogi Brzeźnicka boczna, wzdłuż bloku nr 55c w kierunku kaplicy - 110 000
- zakup laptopa do sali narad UM - 3 000
- remont chodnika ul. Modrzejewskiej - 50 000
- budowa oświetlenia na ul. Kolanowskiej wg wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 40 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Krzęczków – boczna - 10 000
- wykonanie ok. 100 mb nakładki asfaltowej na ul. T. Jakubowskiego od ul. Legionów Pol. do Przedszkola i Gimnazjum nr 2 - 75 000
- wykonanie ok 60 mb chodnika i remont drogi na ul. Legionów Polskich (odnoga do bloku nr 28) - 100 000
- wymiana zniszczonych lamp oświetlenia zewnętrznego na Os. Niepodległości, szczególnie przy ul. Legionów Polskich 6, 10, 14, 16 i przy ul. T. Jakubowskiego 3, 6,8,14 - 100 000
- wykonanie dokumentacji drogi i chodnika na ul. Gen. Turkowskiego - 30 000
- wymiana zniszczonych lamp oświetlenia zewnętrznego na Os. Windakiewicza - 50 000
- wymiana zniszczonych lamp oświetlenia zewnętrznego na Os. Słonecznym - 50 000
- wykonanie projektu drogi ul. E. Kwiatkowskiego od pos. 8 do 12 - 20 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wyspiańskiego - 40 000
- budowa oświetlenia ul. Pachuty - 25 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na: ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego), ul. św. Pawła Apostoła, ul. Podgórca-boczna, ul. Nowy Świat (na odcinku pomiędzy ul. Brodzińskiego a ul. Wyspiańskiego) - 20 000
- wykonanie projektu przebudowy schodów - ul. Kręta - 12 000.

Wszystkie te zmiany pociągną za sobą również 2 mln 821 tys. zł, więc wedle projektodawców zmian nie dojdzie do zachwiania konstrukcji budżetu. Ile z proponowanych zmian ujrzy światło dzienne - pokaże najbliższy czas.