Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-18 14:07:00 przez system

Budżet Obywatelski – bochnianie wybrali

14 i 15 listopada zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bochni. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 3481 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało 2964 osób. Głosujących tradycyjną metodą w lokalach wyborczych było 517. Oddano 3469 głosów ważnych oraz 12 głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 13,89%.

Lista projektów przeznaczonych do realizacji:

Projekty ogólnomiejskie:
1. Bochnia może być piękna
2. „Junior Senior” Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej
3. Miasto przyjazne rowerzystom – budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi
4. Remont lokalu hufca ZHP Bochnia
5. Siłownia zewnętrzna przy placu ks. A. Czaplińskiego
6. Wykonanie sauny fińskiej na krytej pływalni
7. Pierwszy, wielkoformatowy mural na budynku w Bochni
8. Aplikacja na urządzenia mobilne – Nawigacja Miejska
9. Katalog z wystaw Galeria Bezdomna Bochnia

Projekty osiedlowe:

Osiedle nr 1 – Śródmieście - Campi
1. Budowa chodnika z kostki brukowej

Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa 13
2. Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera 9

Osiedle nr 3 – Krzęczków - Łychów
1. Boisko sportowe na Dębczy
2. Doposażenie placu zabaw

Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ławek
2. Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b
3. Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego
4. Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego

Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „zielona siłownia”

Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr 24
2. Zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodników, monitoring parkingu przy cmentarzu

Osiedle nr 7 – Kolanów
1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów

Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży

Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Budowa placu zabaw
2. Budowa siłowni zewnętrznej
3. Remont budowlany OSP – ciąg dalszy

Osiedle nr 10 – Kurów
1. Siłownia letnia
2. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w ul. Krzyżaki od nr 81-87
3. Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kurów od posesji 60 c
4. Przedłużenie oświetlenia ulicznego od słupa nr 17 przy posesji nr 80 na ul. Kurów

Osiedle nr 11 – św. Jana - Murowianka
brak projektów

Osiedle nr 12 – Smyków
brak projektów

Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska
1. Plac zabaw przy ul. Karolina 14
2. Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina
3. Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina

Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. Zabezpieczenie akustyczne pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy
ul. Rejtana