Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-06-13 15:46:04 przez KacperGlod

Budżet Obywatelski. Do 15 czerwca można zgłaszać projekty

Trwa nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2024 r. Tylko do 15 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.

W tej edycji BO do rozdysponowania przez Mieszkańców jest 884 013,40 zł, z czego 700 000 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 000 tys. zł na każde z 14 osiedli. 184 013,40 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

Procedura zgłaszania projektów w ramach BO potrwa do czwartku, 15 czerwca br.

Wnioski można składać:
- osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta;
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
- dla posiadaczy profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

/media/user/images/upload/Czerwiec/Czerwiec 2023/BO.jpg

Budżet obywatelski to wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne - indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje.

Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego. Budżet obywatelski nie ogranicza kompetencji i uprawnień władz lokalnych, które weryfikują zgłaszane propozycje projektów inwestycyjnych. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość informowania władz o potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Czytaj także:

Budżet Obywatelski Bochni: prawie 900 tysięcy złotych do rozdysponowania