Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-07-26 22:41:38 przez Czas2012

Budżet Obywatelski - dopuszczono 32 projekty

W naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. wpłynęło 37 propozycji zadań. 32 z nich zostały dopuszczone do głosowania.

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy jest bardzo szerokie – spora ilość projektów dotyczy bezpieczeństwa w postaci przebudowy przejść dla pieszych czy wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań. Wśród propozycji znalazły się również remonty dróg i chodników, budowa oświetlenia, ale są też propozycje parków rekreacyjnych, rozbudowy istniejących siłowni i placów zabaw, a także montaż hoteli dla owadów - - informuje Urząd Miasta.

Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej projektów pod głosowanie zakwalifikowano 32 z nich – 5 inicjatyw ogólnomiejskich i 27 osiedlowych.

Projekty zakwalifikowane do głosowania:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 • „Biblioteka równych szans” – 80 000 zł

 • Sto lat BKS – mecz Wisła Kraków – Bocheński Klub Sportowy – wstęp wolny dla wszystkich – 40 000 zł

 • Park rekreacyjny – strefa zieleni i zabaw – 134 000 zł

 • Najlepsze opcje na przyszłość – 2 030 zł

 • Nowa jakość bezpieczeństwa na drodze – 72 738 zł

OPISY PROJEKTÓW - zobacz TUTAJ

PROJEKTY OSIEDLOWE

 • Ciąg spacerowo-rekreacyjny pomiędzy ulicą Wąwóz i ulicą Brzozową z parkingami rowerowymi (działka nr 2740) (os. Chodenice) – 50 000 zł

 • Strefa zdrowia i zabawy (os. św. Jana-Murowianka) – 49 999,50 zł

 • Zieleń izolacyjna i ozdobna na osiedlu Słonecznym (os. Słoneczne) – 50 000 zł

 • Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok (os. Uzbornia) – 33 000 zł

 • Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń typu street workout na placu rekreacyjnym przy ul. Widok nr dz. 6801 (os. Uzbornia) – 17 000 zł

 • Remont chodnika przy ul. Z. Krasińskiego (os. św. Jana-Murowianka) – 50 000 zł

 • Wykonanie tymczasowej nawierzchni bitumicznej w celu podniesienia komfortu przejazdu, bezpieczeństwa na ulicy Korty (os. Kurów) – 10 000 zł

 • Przebudowa pobocza drogowego poprzez utwardzenie dz. 4523/1, 4523/2 (os. Kurów) – 40 000 zł

 • Wykończenie poddasza w świetlicy osiedla Kolanów (os. Kolanów) – 49 950 zł

 • Plac zabaw dla dzieci na Kolonii Górniczej (os. Krzęczków-Łychów) – 49 450 zł

 • Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego na ulicy Na Kąty (os. Proszowskie) – 6 000 zł

 • Modernizacja oświetlenia parkingu przy bloku na ul. Karolina 7 (os. Karolina-Krzeczowska) – 30 000 zł

 • Hotele dla owadów w Parku Rodzinnym Uzbornia (os. Uzbornia) – 3 000 zł

 • Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy, zmniejszenie hałasu na drodze gminnej (ul. Kolanowska), polegająca na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej (os. Kolanów) – 50 000 zł

 • Altanka przy placu zabaw – dziecięcym zestawie zabawowym – obok zielonej siłowni (os. Windakiewicza) – 10 000 zł

 • Zagospodarowanie terenu – skarpa przy wejściu na siłownię zieloną. Uzupełnienie roślin na istniejących skwerach zieleni (os. Windakiewicza) – 8 000 zł

 • Krzęczków – miejsce spotkań juniora i seniora (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000 zł

 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Karolina (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000 zł

 • Zagospodarowanie terenu zieleni otoczenia remizy OSP Chodenice (os. Chodenice) – 50 000 zł

 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Niepodległości) – 50 000 zł

 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Śródmieście-Campi) – 50 000 zł

 • Św. Leonard żąda poprawy bezpieczeństwa pieszych na swojej ulicy (os. Słoneczne) – 48 000 zł

 • Oświetlenie placu zabaw, zakup nowego urządzenia na pl. zabaw, remont schodów na pl. zabaw (os. Dołuszyce) – 50 000 zł

 • Zielone alejki na błoniach BSAG (os. Smyków) – 50 000 zł

 • Budowa chodnika – ul. Legionów Polskich (os. Niepodległości) – 43 000 zł

 • Poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu Niepodległości – jednokierunkowy odcinek ul. Jakubowskiego (os. Niepodległości) – 7 000 zł

 • Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice poprzez zakup sprzętu ochrony przeciwpowodziowej i medycznej (os. Chodenice) – 50 000 zł

OPISY PROJEKTÓW - zobacz TUTAJ

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu 2021 r.