Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-28 14:20:46 przez system

Budżet Obywatelski – mieszkańcy wybrali

W dniach 18-25 września zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bochnia. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.

Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 24 i 25 września w 14 lokalach na każdym z bocheńskich osiedli oraz przez platformę internetową od 18 do 25 września.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 2 336 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem elektronicznego systemu. Z tej możliwości skorzystało 1958 osób. Głosujących tradycyjną metodą w lokalach wyborczych było 378.

Oddano 2329 głosów ważnych oraz 7 głosów nieważnych.

Frekwencja wyniosła 9,41%.

Ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji

Projekty ogólnomiejskie:

  1. Rewitalizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni
  2. Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni
  3. Remont harcówek w lokalu hufca ZHP Bochnia
  4. Wymiana okien w PTTK o/Bochnia
  5. Bocheński program profilaktyki wad postawy u dzieci klas 0-3
  6. Junior Senior – II
  7. Bochnia Future

Projekty osiedlowe:

Osiedle nr 1 – Śródmieście - Campi
1. Remont chodnika z kostki brukowej ul. Warzelnicza

Osiedle nr 2 – Słoneczne
1. Plac zabaw ul. Kolejowa 3 – Langera 2
2. Skwer aktywnych pokoleń – Langera 7

Osiedle nr 3 – Krzęczków - Łychów
1. II etap budowy boiska na Dębczy i poprawa otoczenia

Osiedle nr 4 – Uzbornia
1. Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Węgierskiej
2. Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Czyżewicza a ul. Dąbrowskiego

Osiedle nr 5 – Niepodległości
1. II etap projektu: Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „Zielona Siłownia”

Osiedle nr 6 – Windakiewicza
1. Zagospodarowanie terenów obok parkingu przy cmentarzu św. Rozalii i obecnym deptaku z kwiatami i drzewami
2. Monitoring parkingu przy cmentarzu i monitoring kaplicy św. Rozalii

Osiedle nr 7 – Kolanów
1. „Zielona siłownia” – Osiedla Kolanów

Osiedle nr 8 – Dołuszyce
1. Oświetlenie placu zabaw i świetlicy osiedlowej
2. Remont strażnicy

Osiedle nr 9 – Chodenice
1. Remont istniejących boisk sportowych w Bochni, ul. Chodenicka koło budynku OSP Chodenice
2. Budowa ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw

Osiedle nr 10 – Kurów
1. Zakup urządzeń na plac zabaw na ul. Kurów
2. Przebudowa pobocza przez montaż krawężników przy ul. Witosa od pos. 20 do pos. 30
3. Wykonanie przykrycia fosy przydrożnej i przykrycie kolektora na ulicy Witosa od pos. 32 do pos. 36
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Skoczylasa

Osiedle nr 11 – Św. Jana - Murowianka
1. Wyposażenie placu zabaw na osiedlu św. Jana
2. Wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem kieszeni parkingowej

Osiedle nr 12 – Smyków
brak projektów

Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska
brak projektów

Osiedle nr 14 – Proszowskie
1. „Fitness Park” na Osiedlu „Proszowskie”