Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-26 16:50:25 przez system

Bunt więźniów w Wiśniczu

W środę 25 kwietnia na terenie wiśnickiego więzienia wybuchł groźnie wyglądający bunt. Więźniowie wzięli zakładnika i dokonali podpaleń wewnątrz budynków.

Kiedy negocjacje nie przynosiły oczekiwanego efektu do akcji przystąpiła Grupa Szturmowa Służby Więziennej, osłaniająca strażaków przecinających kratę uniemożliwiającą wejście do pomieszczenia w którym byli buntownicy. Za kratą ustawiono barykadę. Po wyrwaniu kraty do akcji przystąpiła już Grupa Realizacyjna bocheńskich policjantów, którzy obezwładnili buntowników i umożliwili podjęcie działań ratujących życie rannemu zakładnikowi. Wyprowadzili osadzonych z pomieszczenia i przekazali ich w ręce strażników.

Na szczęcie były to tylko ćwiczenia, mające na celu sprawdzić wspólne działanie służb porządkowych i ratunkowych w sytuacji buntu osadzonych. Wzięli w nich udział funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz, Komendy Powiatowej Policji w Bochni i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Ćwiczenia te były praktycznym sprawdzianem obowiązujących procedur jak również koordynacji i współdziałania służb. Zostały przeprowadzone wyłącznie przez funkcjonariuszy pracujących na co dzień w wymienionych jednostkach.

Po tej części na terenie Zakładu Karnego ćwiczono współdziałanie strażaków i strażników w walce z ogniem. Pożar został szybko opanowany i stłumiony.