Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-12 13:43:47 przez system

Burmistrz dementuje wypowiedź inicjatora referendum

Otrzymaliśmy oświadczenie burmistrza Stefana Kolawińskiego, związane z wypowiedzią pełnomocnika referendum w sprawie budowy parkingu. Pełna jego treść poniżej.

Oświadczenie

W związku z wypowiedziami p. Edwarda Sitki pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie budowy parkingu cytowanymi przez serwis bochnianin.pl, a wygłoszonymi na antenie Radia Kraków oświadczam, że nigdy nie otrzymałem wyników badań geologicznych, rzekomo przeprowadzonych na pl. Okulickiego.

Jednocześnie, w duchu demokracji przywoływanej przez p. Edwarda Sitkę wzywam go do jak najszybszego przekazania wyników tych badań lub oświadczenia o braku ich przeprowadzenia. Pozwoli to Mieszkańcom Bochni na podjęcie świadomej decyzji w przedmiotowej sprawie.

(-) Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia