Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-19 23:46:54 przez system

Burmistrz i radni złożyli ślubowanie

Dzisiejsze zebranie radnych w Urzędzie Miasta było pierwszym po odbytych w październiku i listopadzie wyborach samorządowych. Pierwsza sesja Rady Miasta to przede wszystkim zaprzysiężenia radnych i burmistrza miasta, głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczących komisji stałych. Ślubowanie złożyli radni oraz burmistrz miasta Stefan Kolawiński.

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia dzisiejszej Rady było odczytanie przez Przewodniczącą Terytorialnej Komisji Wyborczej panią Monikę Dudę sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Wyborczej odbytych wyborów samorządowych. Przypomnijmy Miejska Komisja Wyborcza składała się z 9 członków i byli nimi: Joanna Bucenko, Jerzy Kołodziej, Roman Kulka, Ilona Mocie, Wanda Ścisło, Joanna Zwierniak, Joanna Żelichowska, Tadeusz Lis – zastępca przewodniczącej i Monika Duda przewodnicząca. Tuż po złożeniu sprawozdania wszyscy radni otrzymali z rąk przewodniczącej zaświadczenia.

Przypomnijmy radni którzy na najbliższe pięć lat zasiądą Radzie Miejskiej to:

  1. Radni Komitetu Prawo i Sprawiedliwość - 11 radnych: Marek KANIA, Anna MORAJKO, Jan BALICKI, Kazimierz WRÓBEL, Alicja ŚLIWA, Bogdan KOSTURKIEWICZ. Marek BRYG, Zenona BANASIAK, Krzysztof SROKA, Andrzej DYGUTOWICZ, Celina KAMIONKA;

  2. Radni Komitetu Bochniacy dla Bochni – 7 radnych: Kazimierz ŚCISŁO, Marta BABICZ, Eugeniusz KONIECZNY, Bogusław DŹWIGAJ, Edward DŹWIGAJ, Kinga PRZYBOROWSKA, Łucja SATOŁA-TOKARCZYK.

  3. Radni Komitetu Bocheńskie Porozumienie - 2 radnych: Damian SŁONINA i Janusz MOŻDŻEŃ

  4. Radny z Komitetu Jedność Narodu Wspólnota – 1 radny: Jerzy LYSY.

Radni złożyli także ślubowanie według słów: Wierni konstytucji i prawom Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radni ślubowali wypowiadając słowa: Ślubuję lub *Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. *

Po ślubowaniu radnych Stefan Kolawiński odebrał zaświadczenie o ponownym wyborze na stanowisko burmistrza miasta oraz złożył ślubowanie. Burmistrz złożył ślubowanie według roty:

Obejmując urząd Burmistrza Miasta Bochnia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Po czym padły słowa: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Po tych słowach Stefan Kolawiński, odbierając gratulacje od radnego seniora prowadzącego pierwszą cześć obrad Marka Kani, rozpoczął pełnienie funkcji burmistrza. Funkcje tą rozpoczął po raz trzeci.

Życzę owocnych i satysfakcjonujących dla mieszkańców działań – życzył Marek Kania.

W swym pierwszym przemówieniu w rozpoczynającej się nowej kadencji Rady Miasta zaprzysiężony burmistrz powiedział:

/media/data/upload/Listopad/2018/burmistrz_ślubowanie.jpgPanie i Panowe Radni, Szanowni Państwo zgromadzeni w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bochni. Dzisiejszy dzień 19.11.2018 roku jest dniem, w którym decyzja mieszkańców Bochni zostaje potwierdzona zaprzysiężeniem Radnych Miasta Bochnia oraz Burmistrza. Od teraz stanowicie Państwo władze ustawodawczą w naszym mieście. Dla niektórych z Was to nowe doświadczenie dla innych kolejna kadencja, a dla wszystkich nas rozpoczęcie pięcioletniej pracy na rzecz rozwoju Bochni i poprawy komfortu życia jej mieszkańców. Mam zaszczyt po raz trzeci podjąć trud w sprawowaniu funkcji gospodarza miasta. Zawsze starałem się pełnić tą funkcje w sposób jak najbardziej bezkonfliktowy, tak by trudne czasem decyzje znajdywały akceptację jeżeli nie wszystkich to większości. Ostatnio uchwalane budżety były szerokim kompromisem wypracowywanym z wszystkimi klubami radnych. Chciałbym ten zwyczaj podtrzymać również w obecnej kadencji. Doświadczenie wyniesione z poprzednich lat również wtedy kiedy byłem radnym nauczyły mnie, że nawet najtrudniejsze sprawy da się rozwiązać jeżeli jest ku temu wola i porozumienie. Minął gorący czas kampanii wyborczej, nadszedł czas na wykonywanie tego co wspólnie zostało ustalone i co obiecaliśmy naszym wyborcom. Przed nami cały szereg działań związanych z rewitalizacją Bochni, także związanych z usprawnieniem komunikacji, utworzeniem nowych miejsc dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców i wiele, wiele innych. Niektóre z nich np. projekt Rynek od Nowa są już rozpoczęte, a ich wykonanie zmieni obraz Bochni na dziesiątki lat. Jestem głęboko przekonany, że w duchu wzajemnego szacunku, porozumienia i dialogu jesteśmy w stanie wspólnie ponosić ten trud służby publicznej bez zbędnych swarów, przytyków i złośliwości. Szkoda naszego czasu i energii na przenoszenie do Bochni konfliktów, które tak naprawdę tu u nas nie powinny istnieć. Życzę nam wszystkim zaangażowania, wytężonej, ciężkiej, a najważniejsze efektywnej pracy dla naszego miasta. Ale takiej pracy, która oprócz zmęczenia będzie nam także przynosić radość i dumę, a mieszkańcom satysfakcję. Serdecznie Państwu gratuluję zaszczytu wejścia do grona Radnych miasta Bochnia. Przed nami wielkie zadania i wielkie wyzwania, które czekają Bochnię w tym najbliższym okresie czasu i dlatego wszystkie ręce które są w stanie pomóc niech tej pomocy udzielą. Oto serdecznie Państwa proszę, o to zabiegam. –mówił burmistrz.

Po przemówieniu burmistrza nastąpił wybór przewodniczącego Rady Miasta. Został nim wybrany Bogdan Kosturkiewicz, - wieloletni radny miasta Bochnia oraz były burmistrz miasta w latach 2006-2010, zgłoszony przez radnego Krzysztofa Srokę. Zajął tym samym miejsce Jana Balickiego, który pełnił tą funkcję w poprzedniej kadencji. Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym. W skład komisji skrutacyjnej weszli radni: Zenona Banasiak, Kinga Przyborowska, Edward Dźwigaj. Wiceprzewodniczącym Rady Miasta wybrany został Krzysztof Sroka także wieloletni radny miasta Bochnia.

Radni dokonali także wyboru komisji stałych. Przewodniczącymi komisji zostali:

komisji rewizyjnej: Zenona Banasiak (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji skarg, wniosków i petycji: Kazimierz Wróbel (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów: Jan Balicki (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji prawa i spraw obywatelskich: Damian Słonina (Bocheńskie Porozumienie)

komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: Marek Bryg (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji kultury: Anna Morajko (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji rodziny, zdrowia i pomocy społecznej: Marek Kania (Prawo i Sprawiedliwość)

komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki: Celina Kamionka (Prawo i Sprawiedliwość)

Pierwsza sesja rady Miasta pokazała, że obecnemu burmistrzowi nie będzie łatwo rządzić i realizować swe plany. Klub Prawa i Sprawiedliwości przegłosował wszystkie punkty według własnego scenariusza. W komisjach stałych przewodniczącymi, za wyjątkiem komisji prawa i spraw obywatelskich, gdzie przewodniczącym został Damian Słonina (Bocheńskie Porozumienie), wszyscy inni przewodniczący pochodzą z Klubu PiS.

/media/data/upload/Listopad/2018/Uklad sil RM.jpg

Kadencja nowej Rady Miasta potrwa 5 lat do października 2023 roku.

pw

Foto: Łukasz Chojecki UM, Czasbochenski.pl

/media/data/upload/Listopad/2018/DSC_1632.JPG