Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-11 17:45:39 przez system

Burmistrz rozdzielił dotacje na 2016 rok

136 tysięcy złotych  dla organizacji pozarządowych

W oparciu o protokoły Komisji konkursowych, oceniających oferty złożone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert burmistrz Bochni udzielił z budżetu miasta dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w roku 2016 w dziedzinie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzymali:

 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - "Na górze róże, na dole fiołki…" - 6 000
 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców miasta na płycie bocheńskiego Rynku - 2 500
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni - organizacja wystawy "Wybitni Absolwenci Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni" -1 000
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - "Kropla Dobroci" - 9. Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem" - 6 500
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni "Dla Muzyki"
  "Na strunach" - VI Bocheńskie Spotkania Muzyczne - 4 500
  Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" - koncerty Górniczej Orkiestry w Altanie na bocheńskich Plantach - 5 000
 • Stowarzyszenie Górnicze "sutoris" - koncerty bocheńskiej Orkiestry Górniczej w Keżmaroku 1 500
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - Sesja Papieska - "Deo et Patriae - Spojrzenie w przyszłość w nauczaniu Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego" - 1 200
 • Stowarzyszenie "Bochnia i Sól" - II Festiwal Podróżniczy "Na Świat - Podróże z Pasją" - 5 600
 • Stowarzyszenie Kulturalne "Bocheński Chór Kameralny" - koncert muzyki klasycznej – Msza G-Dur Franza Schuberta - 3 500
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątki” - Odkrywanie Małopolski - Skarby kultury UNESCO - 1 500
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Bpa w Bochni - "W Bochni jak w domu. Światowe Dni Młodzieży w Bochni - co warto wiedzieć?" - 6 500
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni - Nieznajomy nie znaczy nieznany - poznaj swojego ŚDM-owego Gościa - 6 500
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” - warsztaty taneczno-muzyczne, zwieńczone organizacją spektaklu taneczno-teatralnego z udziałem dzieci (w tym osób niepełnosprawnych) - 3 000
 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 1 w Bochni - obchody Święta Wojska Polskiego - 1 200
 • Stowarzyszenie "Bocheńska Dwójka" - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - 2 000
  Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Złota Jesień" - koncerty kolęd, pastorałek oraz piosenek biesiadnych - 1 500
 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni - Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych - "Rodzinna Niedziela z NGO 2016" - 5 000
 • Fundacja Na Warsztacie- Bocheńska Gra Miejska -1 500

W dziedzinie kultury fizycznej:
- Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu - BSF - III Charytatywna Gala Futsalu o Puchar Miasta Bochni - 4 000
- Sportowy Klub Taneczny Regis - XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi - Grand Prix Polski - 5 000
- Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia - XXIII Memoriał Majora Bacy - 7 000
- Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia - XIX Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni - 4 500
- Liga Obrony Kraju - Otwarte Zawody Strzeleckie Żołnierzy Rezerwy -1 500
- Liga Obrony Kraju - 12-godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy w Kopalni Soli Bochnia - 11 000
- Automobilklub Śląski - 4. Rajd Ziemi Bocheńskiej im. Janusza Kuliga - 4 000
- Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - XII Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Centrum 2016 - 1 600
- Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - XIV Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Centrum 2016 - 1 200
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, Koło PZW nr 9 Bochnia - Imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu regionalnym - 1 300
- Stowarzyszenie Przyjaciele Piątki - Historia i przyroda - odkrywamy Sudety Środkowe - 3 100
- Chorągiew Krakowska ZHP Hufiec Bochnia - Manewry Sportowo - Obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP - 1 000
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” - II Bieg Charytatywny o Pierścień Świętej Kingi - 3 800
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Promień" - Gimnazjada strzelecka i szkolenie młodzieży - 2 000
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Promień" - Bocheńska Młodzieżowa Liga Strzelecka - 2 000

W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" im. Bł. E. Bojanowskiego - działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia - 4 000
- Stowarzyszenie "Nowa Szansa" - konferencja z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia "Nowa Szansa" - 1 000
- Małopolski Oddział Okręgowy PCK - Zdrowy styl życia - 1 000
- Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - Świat dotyku i dźwięku - aktywizacja ruchem, dźwiękiem i dotykiem - 1 000

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym:
- Stowarzyszenie Kulturalne Klubu Seniora "Sami lecz nie samotni" - cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich Seniorów od marca do grudnia 2016 r. - 2 000
- Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych - spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym - 3 000
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bochni - V zawody sportowo-rekreacyjne seniorów PZERiI w Bochni oraz spotkanie integracyjne z okazji międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych - 1 000
- Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - warsztaty arteterapii - integracja poprzez kulturę, sztukę osób niewidomych i słabowidzących - 1 000
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni - Akademia Kolpinga Trzeciego Wieku - 3 000

Łącznie rozdzielono 136 000 zł, dofinansowanie otrzymały 43 z 53 ofert, które wpłynęły w ramach ogłoszonych naborów.