Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-05 13:13:11 przez Czas2012

Burmistrz z absolutorium - 7 radnych wstrzymało się od głosu

Podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta Bochnia (29 czerwca) radni miejscy głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego. W obu głosowaniach wzięło udział 20 radnych. Jeden radny był nieobecny. Wotum zaufania poparło 14 radnych, 3 było przeciw, 3 wstrzymujących się, natomiast absolutorium poparło 12 radnych, 1 był przeciw, 7 wstrzymujących się. Jeden nieobecny.

Za wotum zaufania głosowało 14 radnych: Marta Babicz, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajka, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel.

Przeciw (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina.

Wstrzymali się (3): Jan Balicki, Stanisław Dębosz, Bogdan Kosturkiewicz.

Nieobecny (1): Edward Dźwigaj.

W drugim głosowaniu nad absolutorium, głosy rozłożyły się następująco:

za (12): Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (1): Bogdan Kosturkiewicz.

wstrzymali się (7): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Stanisław Dębosz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Krzysztof Sroka;

nieobecny (1): Edward Dźwigaj.

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2022 rok. W dyskusji obok radnych wzięli również udział mieszkańcy miasta Bochni. W Raporcie o stanie Gminy Miasta Bochnia zamieszczono między innymi podstawowe dane związane z wykonaniem budżetu miasta za 2022 rok. W zestawieniu podano:

dochody: 173 520 273,19 zł (103,89 procent planu po zmianach);

wydatki: 176 803 879,41 zł (96,68 procent planu po zmianach);

w tym wydatki majątkowe (inwestycje): 21 977 691,58 zł (92,67 procent planu po zmianach);

deficyt: 3 283 606,31 zł.

K. Stompór