Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-05 10:07:55 przez system

Burmistrz zaprasza na dyskusje o programie rewitalizacji

Burmistrz Bochni zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
1) spotkania konsultacyjnego z grupami przedstawicielskimi, które odbędzie się 5 kwietnia 2017r. o godz. 17.30w sali narad nr 100 Urzędu Miasta Bochnia w dniu,

2) otwartych debat publicznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji. Debaty odbędą się:
a) 6 kwietnia o godz. 17.30 w Sali narad nr 100 Urzędu Miasta Bochnia dla podobszaru rewitalizacji „Śródmieście – Campi”;
b) 7 kwietnia 2o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 dla podobszaru rewitalizacji „Osiedle Socjalne ul. Na Buczków”;
c) 7 kwietnia o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 dla podobszaru rewitalizacji „Osiedle Socjalne ul. Kaima”.

3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.
Swoje uwagi, opinię i propozycji, dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w terminie do 24 kwietnia.

Pliki do POBRANIA: