Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-22 19:46:02 przez Czas2012

BWS sugeruje przełożenie sesji miejskiej

Przewodniczący Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa Jerzy Lysy wystosował pismo do Przewodniczący Rady Miasta Bochnia o przesunięcie o 2 miesiące marcowej sesji Rady Miasta Bochnia lub o przeprowadzenie jej w wersji elektronicznej. Ponadto przewodniczący klubu sugeruje by przewodniczący poszczególnych komisji problemowych RM stanowiska w sprawach, które muszą być obecnie poruszone wypracowały telefonicznie.

W piśmie czytamy:

Szanowny Pan
dr inż. Bogdan Kosturkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia

Jerzy Lysy
Janusz Możdżeń
Damian Słonina

Bochnia, 18.03.2020r

W imieniu Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o przesunięcie o 2 miesiące marcowej sesji Rady Miasta Bochnia lub o przeprowadzenie jej w wersji elektronicznej - bez osobistego udziału radnych na sali obrad UM. Ponadto prosimy aby zasugerować PT przewodniczącym poszczególnych komisji problemowych RM , by telefonicznie wypracowały swoje stanowiska w sprawach, które muszą być obecnie poruszone.

Powyższy wniosek uzasadniamy faktem, że wobec ogłoszonego przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemiologicznego kraju, należy dochować wszelkich środków ostrożności, które przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Potwierdzeniem słuszności naszej prośby jest sposób obradowania ważnych gremiów państwa ( np skajpowe posiedzenia Rady Ministrów) lub odwołanie w Polsce sesji wielu samorządów różnych szczebli . Podkreślam, że wśród radnych jest wiele osób z przedziału wiekowego 65+ ( autorzy niniejszego wniosku jeszcze nie mieszczą się w tym przedziale) więc niepotrzebne narażanie radnych byłoby poważnym błędem ze względów medycznych.

Pragniemy podkreślić, że organ wykonawcy (Burmistrz) ma prawo w stanie wyższej konieczności (a taki jest obecnie w kraju) dysponować środkami finansowym między tzw. działami - bez wcześniejszej decyzji organu stanowiącego ( Rada Miasta). W tej sytuacji oczekujemy, że nasze pieniądze samorządowe z nierozpoczętych inwestycji w wys . ok. 2 mln zł ( przede wszystkim z remontu tzw. kużni i lodowni na Plantach) zostaną przekazane na zakup korona-testów oraz środków ochrony dla personelu medycznego w szpitalu i pozostałych bocheńskich placówkach służby zdrowia.

Jednocześnie wnioskujemy, aby Burmistrz w trybie natychmiastowym zakazał pobierania opłat za parkowanie prywatnych pojazdów w centrum miasta, gdyż korzystanie z publicznej komunikacji zwiększa ryzyko zarażenia - co podawane jest w bieżących komunikatach Ministerstwa Zdrowia - szczególnie, że w Bochni zmniejszono ilość kursów autobusowych. Przypominamy, że miasto straci na tym niewielkie środki, gdyż czerpie mniej niż 10% zysku z parkomatów.

Z poważaniem
Jerzy Lysy
przewodniczący Klubu Radnych
Bocheńska Wspólnota Samorządowa