Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-01 04:39:52 przez system

Być blisko

Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni powstało na zebraniu inicjatywnym 15 lutego 1999r. Za patrona przyjęto Bł. E. Bojanowskiego, który kierowany chrześcijańską duchowością osobiście opiekował się ciężko chorymi, a później założył Zgromadzenie Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.

Przez wszystkie lata działalności, a dobiega już 10 rok naszej pracy przy pokonywaniu wielu trudności, z którymi przyszło nam się zmagać, kierowaliśmy się słowami naszego Patrona "Z łaską Bożą zwyciężaj".

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa 21 czerwca 1999 roku wybrało Zarząd, zobowiązując go zgodnie z postanowieniami statutu do realizacji programu mającego doprowadzić do zorganizowania opieki nad chorymi na choroby nowotworowe w ostatnim okresie ich życia, a także wypracowanie systemu wsparcia dla rodzin tych pacjentów. Za cel do spełniania idei hospicyjnej w Bochni postawiono, by chory nie pozostawał sam w ostatnim okresie życia i można mu było zapewnić wszechstronną opiekę medyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną.
Już w następnym roku objęto opieką pacjentów w Hospicjum Domowym i dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy i ofiarności ludzi dobrej woli można było z własnych środków bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia do 31 grudnia 2003 roku nieść opiekę chorym w ostatniej fazie nieuleczalnej choroby. Środki na ten cel pozyskiwano ze składek członkowskich, przeprowadzanych kwest, imprez charytatywnych, aukcji , darowizn, a także uczestnictwa w sponsorowanych programach zapewniając bezpłatną opiekę choremu i jego rodzinie.

Na stałe w kalendarz przeprowadzanych kwest wpisała się akcja "WIGILIJNE SIANKO", organizowana przy ogromnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży ze szkół z miasta i gminy Bochnia, a także wolontariuszy.
Od 2003 roku Towarzystwo jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu "POLA NADZIEI".
Każdego roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego przed kościołami w Bochni i okolicach organizowana jest przez wolontariuszy kwesta na rzecz Hospicjum, a darczyńcom wręcza się kwiat żonkila, który sadzony jest jesienią w czasie akcji Pola Nadziei.

Dalsze usilne starania, pokonanie wielu barier biurokratycznych i trudności także kadrowych przyniosły efekt w postaci uzyskania od 1 stycznia 2004 roku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie opieki paliatywnej. Uzyskano środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów bezpłatnej opieki hospicyjnej z której korzysta przeciętnie 12 osób miesięcznie, a w roku 2007 tą formą opieki objętych było ogółem 56 osób.
Warto nadmienić, że występują przypadki przekazania nam ostatniej woli odchodzących do wieczności naszych pacjentów, aby w czasie uroczystości pogrzebowych zorganizować kwestę na rzecz Hospicjum. Ta wola zostaje spełniona i na przykład w październiku br. nasi wolontariusze kwestowali w parafii pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Bochni, uzyskując środki pieniężne w kwocie 38 zł, które Zarząd przeznaczy na dofinansowanie zakupu zdalnie sterowanych łóżek rehabilitacyjnych.

Ogromne zapotrzebowanie ze strony pacjentów długotrwale i przewlekle chorych skłoniło Zarząd do podjęcia wezwania i czynienia dalszych starań, w wyniku których od 1 stycznia 2007 r. wynegocjowano z Narodowym Funduszem Zdrowia finansowanie świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej. Dzięki temu w roku ubiegłym opieką objęto 18 pacjentów, natomiast w bieżącym 17 chorych z terenu miasta Bochni i okolic objętych jest średniomiesięczną opieką pielęgniarską.
W celu kontynuowania dotychczasowej działalności oraz jej poszerzenia bo zapotrzebowanie ciągle wzrasta koniecznym staje się pozyskiwanie ludzi dobrej woli , nowych członków oraz wolontariuszy których poświęcenie i zaangażowanie w działalność Hospicjum są nie do ocenienia.
Nasza praca nie byłaby efektywna gdyby nie ofiarność i zaangażowanie społeczeństwa, Władz : kościelnych, samorządu miasta Bochni i gminy Bochnia także licznych sponsorów w tym Stalprodukt SA w Bochni, Surmetal i wielu innych, dzięki którym możliwy był zakup niezbędnego sprzętu medycznego i łóżek rehabilitacyjnych dla pacjentów objętych naszą opieką oraz korzystających z wypożyczeń.
Podziękowania kierujemy także pod adresem czcigodnego ks. mgr. Ryszarda Podstołowicza - Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej za sfinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjno-leczniczego na potrzeby pacjentów bocheńskiego hospicjum.

Pragniemy serdecznie podziękować naszym licznym bezimiennym ofiarodawcom za przekazanie 1 procenta z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 na rzecz HOSPICJUM i informujemy Czytelników, że jako Organizacja Pożytku Publicznego jesteśmy wpisani do rejestru sądowego od 1.01.2004 roku pod numerem:

KRS 0000032589

Równocześnie podajemy numer konta bankowego, na które można przekazywać darowizny pieniężne na ten zaszczytny cel:

11 1240 5208 1111 0000 5477 5415

i informujemy, że gromadzimy środki pieniężne na kontynuację prac nad adaptacją posesji w Brzeźnicy na dzienny oddział geriatryczny.
Nasze plany są dalekosiężne, możliwe do wspólnej realizacji przez ludzi dobrej woli, którym nieobcy jest bliźni, człowiek cierpiący, o którym pisze Michael Ouoist:

Żebyś nie cierpiał sam….
Bliźni to ten, wobec którego będziesz sądzony
Bliźni to ten ,dzięki któremu wzrastasz
To podarek miłości Chrystusa
Bliźni to wysłannik Ojca, dowód miłości Chrystusa
Bliźni to ten
Przez którego Bóg się wypowiada
Przez którego Bóg wzywa
Przez którego Bóg ubogaca
Przez którego Bóg mierzy nasza miłość.

Pragnących zostać członkami Towarzystwa, sympatykami bądź wolontariuszami medycznymi lub niemedycznymi serdecznie zapraszamy do siedziby naszego biura Rynek 15 na zebranie Zarządu w każdy poniedziałek od godz. 18.
Zainteresowanych korzystaniem z opieki paliatywnej i długoterminowej bądź wypożyczeniem sprzętu medycznego informujemy, że dyżury wolontariuszy odbywają się codziennie przed południem w godz. od godz. 10-11 oraz po południu od godz. 16-17 z wyjątkiem sobót i niedziel.
Nasz telefon i faks (014)6116598 oraz e-mail: hospicjumbochnia@wp.pl

Niech Nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarza nas wszystkich zarówno w dniu świąteczne pełne pokoju i miłości jak i każdego dnia nowego 2009 roku swoimi darami! - czego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia Czytelnikom, Wolontariuszom, Członkom, Przyjaciołom, Sponsorom i Darczyńcom serdecznie życzy Zarząd Towarzystwa.

Za Zarząd:
Anna Suwara