Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-05 00:57:19 przez system

Były burmistrz chce pomóc przy Parku Uzbornia

Za sprawą interpelacji radnego Bogdana Kosturkiewicza na sesji Rady Miasta powróciła sprawa rewitalizacji Parku Uzbornia. Były burmistrz tłumaczył, że projekt został przygotowany prawidłowo i zadeklarował pomoc w jego wykonaniu.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych obecnie inwestycji przeprowadzanych przez Miasto jest rewitalizacja Parku Rodzinnego Uzbornia. Według projektu Park miał być oddany do użytku w listopadzie b.r., jednak ze względu na powszechnie znane już problemy z ulokowaniem części inwestycji na terenach osuwiskowych prace wyhamowały. Winę za opóźnienia burmistrz Stefan Kolawiński zrzuca na wadliwe przygotowanie projektu, w którym, jego zdaniem, zabrakło odniesienia do ewentualnego osuwiskowego charakteru podłoża, na którym powstać miały obiekty kubaturowe. W czasie sesji Rady Miasta tezę taką skrytykował Bogdan Kosturkiewicz, który zaznaczył, że w dokumentacji projektowej odpowiednie zapisy się znalazły.

W czasie zebrań osiedlowych burmistrz miasta Pan Stefan Kolawiński jak mantrę powtarza informacje jakoby w projekcie Rewitalizacji Parku Rodzinnego Uzbornia nie uwzględniono specyfiki wzgórza obciążonego możliwością występowania osuwisk. Kłam takiemu stwierdzeniu Pana Burmistrza zadaje zapis znajdujący się w dokumentacji: Wykonawca na potrzeby realizacji obiektów kubaturowych zobowiązany jest przeprowadzić niezbędna inwentaryzację geotechniczna. Również przygotowane dla realizacji projektu ekspertyzy ustalające warunki hydrologiczne i gruntowe tego terenu jednoznacznie informuje o konieczności przeprowadzenia określonych badań przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych. Trudno mi zatem zrozumieć, dlaczego pan burmistrz z zadziwiającym uporem w sposób nieprawdziwy informuje mieszkańców naszego miasta o sposobie przygotowania tej inwestycji. Być może przyczyną są problemy z interpretacją programu funkcjonalno - użytkowego obiektu. Mając na uwadze powyższe po raz kolejny deklaruję gotowość do bezinteresownej pomocy w realizacji tej inwestycji.