Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-05-27 19:49:06 przez eb

Cenny dar Żegociny dla Szpitala Powiatowego

Dziś Gmina Żegocina, reprezentowana przez wójta Gminy Wojciecha Wronę oraz przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Gołębia przekazała na ręce dyrektora Szpitala Powiatowego swój dar:  wideolaryngoskop Insight iS3-L do intubacji dróg oddechowych.

Dar odebrał dyrektor Szpitala, Jarosław Kycia.
Wideolaryngoskop został zakupiony przez samorząd Gminy. Jego wartość to 8,5 tys zł. Będzie wykorzystywany przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Niech będzie to wyrazem wdzięczności wszystkich mieszkańców Gminy Żegocina za ofiarność służb medycznych w walce z COVID-19. Mam nadzieję, że videolaryngoskop przyczyni się do ratowania życia nie tylko w podczas trwania pandemii, ale i w późniejszym czasie – powiedział wójt Żegociny, Wojciech Wrona.

Foto z http://szpital-bochnia.pl/