Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-08-13 19:23:33 przez system

Chronów niezwykłą małopolską wsią

Takie wyróżnienie otrzymała ta wioska z gminy Nowy Wiśnicz w dorocznym konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Celem konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. W konkursie mogą brać udział sołectwa i mieszkańcy, prężnie działający na terenie swoich miejscowości, dbający o estetykę i ochronę dziedzictwa kulturowego, integrujący lokalne społeczeństwo.

Gmina Nowy Wiśnicz otrzyma jeszcze w tym roku pomoc finansową w formie dotacji celowej ( 20 tys. zł) z przeznaczeniem na wsparcie zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa.