Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-25 20:02:41 przez system

Cień Małgorzaty Szczepary nad sesją Rady Miasta

Wypowiedzi radnych, oświadczenie Małgorzaty Szczepary<br />

Choć od zdymisjonowania Małgorzaty Szczepary ze stanowiska wiceburmistrza minęło zaledwie kilka dni, podczas środowej (25 kwietnia) sesji Rady Miasta jej nazwisko oficjalnie padło zaledwie dwa razy. Najpierw – w sprawozdaniu burmistrza z działalności w ostatnim miesiącu, kiedy to wśród swoich decyzji wymienił odwołanie zastępczyni.

Drugi raz podczas wystąpienia radnego Jana Czechowskiego. W imieniu i na prośbę Małgorzaty Szczepary podziękował on wszystkim, którzy z nią współpracowali, począwszy od burmistrza. Poza mównicą radny Czachowski przyznał, że przyjaźni się z Małgorzatą Szczeparą i jest zdumiony, że nikt podczas sesji nie wziął jej w obronę, a zwłaszcza – jej klubowi koledzy.

W kuluarach dziennikarze poprosili o wypowiedź jednego z tych radnych, którzy weszli do Rady z Niezależnego Komitetu Wyborczego, a więc współpracy a M. Szczeparą zawdzięczają swoją dzisiejszą pozycję. Radny Władysław Rzymek stwierdził, że pięciu członków Niezależnego Klubu jest w koalicji z ugrupowaniem burmistrza. Przyznał, że wszyscy jego członkowie uważają odwołanie Małgorzaty Szczepary za zasadne. – Gdybyśmy teraz protestowali, rozpadłaby się koalicja – stwierdził. Na pytanie, co jest ważniejsze: zarzuty merytoryczne czy istnienie koalicji odpowiedział, że najważniejsze jest dobro miasta. Radny Rzymek powiedział też, że stan zdrowia ich koleżanki jest dobry. Do wczoraj była w szpitalu, gdzie odwiedzili ją klubowi koledzy.

Również radni PO aprobują decyzję burmistrza. Jeden z nich wyraził opinię, że błędem było już samo powołanie Małgorzaty Szczepary na stanowisko zastępcy. Wynikało ono z układu sił w nowo wybranej Radzie. Radny wyznał jednak, że spodziewał się odwołania Małgorzaty Szczepary już od samego początku. – Szkoda, że stało się to tak późno - dodał.

Już po sesji na naszą redakcyjną pocztę przyszło pełne oświadczenie Małgorzaty Szczepary, będące reakcją na zaistniałą sytuację. Przytaczamy je w całości:

Oświadczenie

 • Dziękuję:
  • Panu Przewodniczącemu, Panu Burmistrzowi, szanownym Radnym Miasta Bochnia,
  • Dyrektorom, Kierownikom, Prezesom i pracownikom Jednostek Miejskich, a w szczególności MDK, MOSiR, Muzeum, Biblioteki, Krytej Pływalni, MZE, SPM ZOZ oraz Straży Miejskiej i Ochronki,
  • Dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom,
  • Pracownikom Urzędu Miasta Bochnia, a w szczególności współpracownikom z Wydziału Promocji, których zapał do pracy, skuteczność i ciepło bardzo cenię,
  • licznym mieszkańcom Bochni i okolic, którzy z wieloma radami i pomysłami dzielili się ze mną, uczestnicząc w poprawie wizerunku miasta,
  • moim Wyborcom, których zaufanie i głosy doprowadziły mnie do otrzymania mandatu radnej, a potem stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta.*

 • Panie Burmistrzu!*

 • Oczywiście odwołanie jest to prawo formalne, które jednak nie zwalnia od odpowiedzialności i dochowania danego słowa koalicjantom oraz zwykłej uczciwości nakazującej respektowanie zasady, że umów należy dotrzymywać. Podobnie jak wiele osób nie znajduję żadnej racjonalnej przyczyny, stanowiącej podstawę do podjęcia tak drastycznej, a zarazem niesprawiedliwej decyzji.*

 • 25.04.2012r Małgorzata Szczepara*