Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-18 20:16:45 przez system

Cikowianka Sołtysem Roku 2018

Krystyna Pałkowska z Cikowic została dziś w Senacie RP nagrodzona tytułem Sołtysa Roku 2018. Jest jednym z siedmiorga sołtysów w całym kraju, którym plebiscyt plebiscyt przyniósł ten tytuł.

Plebiscyt na Sołtysa Roku jest organizowany przez Gazetę Sołecką i Stowarzyszenie Sołtysów Polskich. W tym roku odbyła się 17-ta jego edycja.

Podczas gali w Senacie wystąpił prof. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, który przypomniał, że pierwsze lata transformacji były niezwykle trudne dla polskiej wsi. Ostatnie trzydziestolecie należy jednak uznać za okres ogromnego sukcesu rozwojowego – „przyłączenie wsi do Polski”.

Doradca prezydenta prof. Cezary Kochalski odczytał list, który do laureatów skierował prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, instytucja sołtysa od wieków jest mocno umocowana w polskiej tradycji. Rolą sołtysa jest przede wszystkim przewodzenie lokalnej społeczności i inicjowanie jej aktywności. „Polska wieś zmienia się przede wszystkim dzięki ludziom takim jak Państwo” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości mówiło się też o planowanych, bardzo obiecujących zmianach w ustawie o samorządzie gminnym, które wyposażą sołectwa w ułomną osobowość prawną.

Fptp z <https://www.facebook.com/ewelina.makowska>