Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-11 22:19:22 przez system

Civitas Christiana: debata o zdrowiu psychicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na debatę dotyczącą zdrowia psychicznego, która odbędzie się w środę, 17 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Biała 1.

Celem debaty jest pogłębienie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i umiejętności funkcjonowania bez irracjonalnych obaw czy negatywnych stereotypów społecznych w środowisku otaczającym osoby doświadczające kryzysów i zaburzeń psychicznych.

Program:
- godz. 17.00 - prelekcja o zdrowiu psychicznym;
- godz. 18.00 - debata wokół tematu zdrowia psychicznego.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu "Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim" PCPR w Bochni, którego głównym celem jest otwarcie w latach 2013-2015 dla uczestników projektu i ich otoczenia z terenu powiatu bocheńskiego możliwości aktywniejszego udziału w życiu społecznym poprzez odpowiednie wsparcie indywidualne i grupowe oraz tworzenie warunków w środowisku lokalnym (w otoczeniu instytucjonalnym) sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w przyszłości.

Pozostałe cele:
- ukształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych lub zawodowych ułatwiających uczestnikom integrację społeczną i zawodową poprzez aktywne formy integracji i pracę socjalną;
- wyeliminowanie części barier (organizacyjnych, psychologicznych, prawnych), na jakie napotykają uczestnicy w procesie integracji społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, poradnictwo, informacje i konsultacje, finansowanie usług wspierających aktywizację.

Wstęp wolny,