Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-05 18:46:42 przez system

Co dalej z bocheńską kopalnią?

<html />

W związku z brakiem nowych informacji na temat ewentualnej fuzji kopalń bocheńskiej i wielickiej starosta bocheński wybiera się z wizytą do Mikołaja Budzanowskiego, ministra skarbu państwa. Głównym celem wizyty będzie zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem resortu w tej sprawie.

Dotychczas swoje zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami dotyczącymi planowania włączenia Kopalni Soli w Bochni w struktury grupy kapitałowej Kopalni w Wieliczce wyrazili przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych: starosta bocheński, starosta wielicki, burmistrz Bochni oraz burmistrz Wieliczki. Wszystkie samorządy podjęły rezolucje.

Uważa się, że ewentualne decyzje w tym zakresie powinny zostać poprzedzone dogłębną analizą skutków, jakie niesie ze sobą połączenie obu kopalń, gdyż stanowią one jeden z najważniejszych elementów życia gospodarczego, turystycznego i kulturalnego na terenie ww. samorządów. Stąd wszelkie zmiany związane z ich funkcjonowaniem mogą wpływać na życie społeczności lokalnej, w tym również powiatu bocheńskiego.