Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-19 21:22:05 przez system

Co Krzysztof Kokoszka zaproponował w Chodenicach

Na dzisiejszej konferencji prasowej Krzysztof Kokoszka, kandydat na Burmistrza Miasta Bochnia wraz z kandydatami do Rady Miasta Bochnia przybliżył postulaty programowe dla mieszkańców Bochni, w tym zamieszkałych na osiedlu Chodenice. Za konieczne uznał utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na bazie terenów miejskich w Chodenicach, skomunikowanie terenów planowanego kompleksu z centrum miasta oraz rozbudowę infrastruktury miejskiej w tej części miasta.


1. Powstanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenach miejskich w Chodenicach.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – to dewiza od stuleci przyświecająca ludzkości. Aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, co staje się szczególnie aktualne w obecnych czasach, nacechowanych siedzącym trybem życia i pracy oraz coraz bardziej niewłaściwym, sprzyjającym otyłości, sposobie odżywiania się. By móc wszechstronnie rozwijać aktywność fizyczną, potrzebna jest atrakcyjna baza, dzięki której uda się oderwać, szczególnie młode pokolenie, od komputerów czy smartfonów. W zakresie masowej rekreacji Bochnia ma chlubne tradycje. Wystarczy przypomnieć od wielu lat działające Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej czy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Są to dobrowolne zrzeszenia ludzi, chcących działać aktywnie na rzecz sportu i rekreacji, a przecież nie wolno zapominać o organizacjach i instytucjach, takich jak Bocheński Klub Sportowy czy MOSiR, których profil działania jest nieco inny, bardziej nakierowany na sport półamatorski czy wyczynowy.
Połączenie zapału ludzi, działających w tych organizacjach, z odpowiednią bazą, powinno przynieść pożądany efekt. W chwili obecnej działalność rekreacyjna ogniskuje się w oparciu o Halę Widowiskowo-Sportową oraz kompleks przy ul. Parkowej, na który składa się boisko trawiaste z bieżnią lekkoatletyczną, korty tenisowe i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jego lokalizacja w ścisłym centrum miasta jest z jednej strony dogodna, bo nie generuje problemów z dotarciem na miejsce, z drugiej strony ograniczony teren nie pozwala na jakikolwiek rozwój, a praktyczny brak miejsc postojowych czyni problematyczną dostępność tego miejsca dla osób zmotoryzowanych.

Wychodząc na przeciw tym problemom proponujemy powstanie na terenie Chodenic, w miejscu historycznym dla bocheńskiej kultury fizycznej, zbudowanego od podstaw, kompleksu rekreacyjnego, w którego skład miałyby wejść otwarte boiska, zaplecze gastronomiczne, tor kartingowy, a docelowo stadion piłkarski i otwarty basen kąpielowy. Ciekawe rozwiązania dla tego terenu opracowali studenci Politechniki Krakowskiej, przygotowując kilka koncepcji, które od ponad roku zalegają w szufladach UM.

Korzystając z okazji, kolejny raz dementujemy informację, jakoby naszym zamiarem była likwidacja kompleksu przy ul. Parkowej. Służy on młodym ludziom, uczniom, grupom nieformalnym. I tak niech pozostanie. Planujemy zlokalizować kompleks pomiędzy dotychczasowym ośrodkiem TKKF a torami kolejowymi, na kilkuhektarowej działce miejskiej. Mamy świadomość ograniczeń z tym związanych, dlatego najpierw doprowadzimy do uregulowania spraw, związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i rozwiązaniem wątpliwości, narosłych z klasyfikacją terenów zalewowych.

2. Skomunikowanie terenów planowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z centrum miasta.

W chwili obecnej ta część miasta nie ma dogodnego połączenia komunikacji zbiorowej z centrum miasta, także siec dróg pozostawia wiele do życzenia. Planujemy zatem, by do terenu przyszłego kompleksu docierały autobusy komunikacji miejskiej i ścieżka rowerowa z tzw. kolejki.

3. Rozbudowa infrastruktury miejskiej w Chodenicach.

Na tak dużą inwestycję niewątpliwie potrzeba czasu, ale jej powstanie pozwoli zadbać również o infrastrukturę miejską osiedla Chodenice. Zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie to: dokończenie kanalizacji burzowej, chodniki, remont ul. Brzozowej oraz przebudowa ul. Wąwóz.