Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-30 19:01:47 przez system

Co niesie za sobą Internet - debata w Poradni

We wtorek 28 marca w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni odbyła się konferencja pt.: „Internet – wolność czy zniewolenie?”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni.

Spotkanie otwierał starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, wicekurator oświaty Artur Puciłowski oraz dyrektor Poradni Grzegorz Zelek. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób , w tym nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, kuratorzy sądowi.
Była to okazja do tego, aby porozmawiać ze specjalistami z różnych instytucji, zajmujących się szeroko pojętą pomocą osobom uzależnionym od Internetu. Wystąpili przedstawiciele wielu placówek m.in. psychologowie, pedagodzy , terapeuci psychiatra, oraz przedstawiciele Kościoła czy policji.

Dzielili się oni swoją wiedzą i doświadczeniem, krok po kroku pokazując jak działają mechanizmy e-uzależnienia oraz jak niebezpieczna i tragiczna w skutkach może być cyberprzemoc. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak rozmawiać z młodzieżą o korzystaniu z mediów społecznościowych, poruszano temat przemocy psychicznej młodych ludzi przy wykorzystaniu komputera i telefonu oraz ochrony młodzieży.

- Konferencja ta jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia przed nami współczesność, uzależnienie od Internetu jest zjawiskiem nowym, jednak dotyka wielu szczególnie młodych ludzi, warto na ten problem zwracać uwagę - mówi starosta Ludwik Węgrzyn.