Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-08 21:02:14 przez system

Co proponują kandydaci z Bocheńskiego Porozumienia?

Młodzi i bardzo młodzi chłopcy obok zażywnych panów z doświadczeniem zawodowym i samorządowym i pań w wieku emerytalnym – tak zaprezentowało się wczoraj na swojej konwencji KWW Bocheńskie Porozumienie. W istocie jest to porozumienie pomiędzy rożnymi pokoleniami i rożnymi środowiskami.

Jakie propozycje dla Bochni przedstawili kandydaci na radnych?

Rozwój gospodarczy, infrastruktura i gospodarka komunalna:
1. Przyspieszenie prac nad uchwaleniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
2. Budowa Drogi Śródmiejskiej, dzięki czemu w znacznym stopniu rozwiązane zostaną problemy parkingowe i komunikacyjne w centrum miasta,
3. Doprowadzenie do końca budowy drogi KN-2 w rejonie os. Niepodległości oraz w strefie przemysłowej Partyzantów-Proszowska,
4. Budowa łącznika autostradowego między węzłem a drogą krajową nr 94, z uwzględnieniem uwag mieszkańców,
5. Wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta,
6. Rewitalizacja Plant Salinarnych,
7. Jeden spójny system komunikacji autobusowej oraz bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi dla mieszkańców Bochni,
8. Preferencyjne stawki dla osób prowadzących w centrum działalność w sferze kultury, sztuki
9. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP i przystanku przesiadkowego dla autobusów dalekobieżnych,
10. Sukcesywne przejmowanie od Tauronu sieci oświetlenia miasta i wprowadzenie systemu energooszczędnego typu LED,
11. Rozpoczęcie działań mających na celu połączenie Gminy Miasto Bochnia i Gminy Bochnia gwarantujących dynamiczny rozwój scalonych jednostek samorządowych;

Bezpieczeństwo i zdrowie:
1. Przyspieszenie wprowadzania programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza – walka ze smogiem,
2. Przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, przekazania Policji jej uprawnień i dofinansowania,
3. Likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
4. Rozbudowa monitoringu miejskiego i zapewnienie jego całodobowej obsługi;

Edukacja, kultura, sport, turystyka:
1. Uruchomienie samorządowych przedszkoli w tych rejonach miasta, gdzie są takie potrzeby,
2. Budowa Centrum Bibliotecznego z nowoczesną salą kinowo-koncertową,
3. Użyczenie pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej II stopnia,
4. Utworzenie Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku dla osób starszych,
5. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chodenicach: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, otwarte baseny,
6. Wsparcie działalności bocheńskich chórów, orkiestr i zespołów – wizytówek miasta,
7. Wspólna strategia turystyczna z Kopalnią Soli Bochnia, uwzględniająca obsługę turystów szybem Sutoris,
8. Pomoc w działalności klubów sportowych,
9. Uruchomienie świetlic dla dzieci i młodzieży na największych bocheńskich osiedlach,
10. Współpraca z sektorem NGO i wdrażanie metod zwiększających „przebicie” oddolnych inicjatyw.

Wiele zamierzeń Porozumienia pokrywa się z programami wyborczymi innych ugrupowań, co dobitnie świadczy, że dobrze diagnozują one potrzeby naszego miasta, ponad podziałami politycznymi. Do takich leit motivów należą m.in.: budowa Centrum Sportowego w Chodenicach, dokończenie obwodnicy K-2, rewitalizacja Plant, łącznik autostradowy, parking przy dworcu a nawet bezpłatna komunikacja miejska, choć tylko dla mieszkańców.

Ale są też oryginalne zamierzenia: budowa przystanku przesiadkowego dla autobusów dalekobieżnych przy dworcu PKP, likwidacja Straży Miejskiej i dofinansowanie tą drogą Policji, energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED, budowa przedszkoli i świetlic na bocheńskich osiedlach, czy preferencyjne stawki dla osób prowadzących w centrum działalność kulturalną.
BP nie wystawi swojego kandydata na burmistrza. Nie poprze też oficjalnie żadnego z czterech kandydatów, zostawiając swobodę wyboru swoim członkom.

Podczas spotkania poznaliśmy liderów ugrupowania: pełnomocnika Karola Klimę, Zbigniewa Włosińskiego i Roberta Żelichowskiego. To właśnie ci trzej panowie założyli onegdaj w Radzie Miasta klub Bocheńskie Porozumienie, który stał się zalążkiem obecnego KWW. Sprawy oświaty, kultury i sportu referowała pani Barbara Krawczyk.

Zostali nam też zaprezentowani kandydaci na radnych. Dla wielu z nich jest to pierwsza w życiu przygoda samorządowa.
Spotkanie poprowadził Jan Truś, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Łapczycy. Jego syn Maksymilian również startuje z listy Bocheńskie Porozumienie.

A oto pełna lista kandydatów Bocheńskiego Porozumienia:

Okręg nr 1: 1. ŻELICHOWSKI Robert Piotr (45 )2. GNIADEK Lucyna Janina (58) 3. KRAWCZYK Barbara Małgorzata (28) 4. RAPACZ Magdalena Teresa (40) 5. FISCHER Maciej Kazimierz (45)

Okręg nr 2L 1. UJEJSKA Halina Jadwiga (63) 2. OSTROWSKI Maciej Stanisław (19) 3. CHRZAN Martyna Magdalena (18 )4. GRZYB Mateusz Marek (19) 5. TRUŚ Maksymilian Jan (20)

Okręg nr 3: 1. WŁOSIŃSKI Zbigniew (52) 2. SŁONINA Damian Jan (31) 3. PUKA Renata Maria (46) 4. PROKOPOWICZ Małgorzata Renata (45 ) 5. JASZCZYŃSKI Jan Bogumił (68)

Okręg nr 4: 1. MOŻDŻEŃ Janusz Adam (50) 2. ZABRZAŃSKI Krzysztof Piotr (45 )3. CAPIK Bogdan Czesław (53) 4. GOC Maria Anna (63 )5. WILK Maria Barbara (67 6. KOPALIŃSKA Kinga Ewa (37) 7. KLIMA Karol Maksymilian (44.

/media/data/upload/Pazdziernik/Pazd2018/BP 2.JPG